UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HAUSTEN 1986

Teoretisk oppgåve nr. 1 - måndag 3. november 1986

Nynorsk: Domstolsavgjerder som rettskjeldefaktorar i samband med lovtolking og fastlegging av innhaldet av uskriven rett.
Bokmål: Domstolenes avgjørelser som rettskildefaktorer ved lovtolking og fastlegging av innholdet av uskreven rett.

Teoretisk oppqåve nr. 2 - tysdag 4. november 1986

Nynorsk: Den bindande verknaden av sivile domar i nye saker mellom dei same partane.
Bokmål: Sivile dommers bindende virkning i nye saker mellom samme parter.

Teoretisk oppgåve nr. 3 - torsdag 6. november 1986

Nynorsk:. Verksemdomgrepet i skattelova.
Bokmål: Skattelovens virksomhetsbegrep.

Kandidatar som er fritekne for prøve i skatterett skal i staden svare på følgjande oppgave:

Nynorsk Rettstryggleiksgarantiar og rettstryggleiksproblem i psykisk helsevern.
Bokmål: Rettssikkerhetsgarantier og rettssikkerhetsproblemer i det psykiske helsevern.

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 7. november 1986

Nynorsk: Provokasjon og retorsjon i strafferetten.
Bokmål: Provokasjon og retorsjon i strafferetten.