UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING HØSTEN 1990

Praktisk og teoretisk (1) oppgave - mandag 29. oktober 1990 kl. 09.00 - 15.00

 

I
Gjenstand for kjæremål i straffesaker og i sivile saker.

II
Under en fest i bygdens ungdomslokale ble Peder Ås ergerlig fordi Lars Holm hadde tatt hans medbrakte dame, Petra Oppigard, fra ham. Både Peder og Lars hadde fått litt å drikke, men ingen av dem var overstadig beruset. Da Lars svinget ut på gulvet med Petra, ropte Peder "tosk" og "fark" etter ham, men Lars lot som han ikke hørte. Men da Peder ropte "førkje" og "hore" etter Petra, slapp Lars jenta og gikk på Peder. Peder ropte da at nå skulle han slå han flat. I basketaket fikk Peder blått øye og blodig nese. Han la da på sprang mot døren, men Lars nådde ham straks igjen og slo ham ytterligere i ansiktet hvorpå Peder fikk knekket en tannprotese.
Det ble tatt ut tiltale mot Lars Holm for legemskrenkelse. Holm bestred imidlertid straffeskyld.

Drøft og ta stilling til spørsmålet om straffeskyld.
 
Begge oppgaver skal besvares.
 

Teoretisk oppgave (2) - tirsdag 30. oktober 1990 kl. 09.00 - 15.00

 
Hvilken betydning har ulike typer praksis (forfatningspraksis, forvaltningspraksis, publikumssedvaner) som rettskildefaktor - for domstolene og i det praktiske liv? (Domstolenes egen praksis skal ikke behandles). Hvilke hensyn taler for at domstolene bør legge vekt på slik praksis, og hva er de viktigste motargumentene mot dette?
 

Teoretisk oppgave (3) - torsdag 1. november 1990 kl. 09.00 - 15.00

 
Omgjøring av forvaltningsvedtak utenfor klagesak.
 

Teoretisk oppgave (4) - fredag 2. november 1990 kl. 09.00 - 15.00

 
1 Hva er folkerett?
2 Rettsbrudd og folkerettslig ansvar.
 
(Av spørsmål som det kan være naturlig å ta opp kan nevnes: når foreligger et brudd på folkeretten, spørsmålet om ansvarsgrunnlag, hvilke organer og personer staten er ansvarlig for, rettslige konsekvenser av folkerettsbrudd; herunder om hvilke rettsmidler som står til rådighet i folkeretten.)
 
Det bør legges mest vekt i besvarelsen av punkt 2.