UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1991

Teoretisk oppgave nr. 1 - mandag 4. november 1991 kl. 09.00 - 15.00

 
Bokmål: Vilkår ved forvaltningsavgjørelser.
Nynorsk: Vilkår ved forvaltningsavgjerder.
 

Teoretisk oppgave nr. 2 - tirsdag 5. november 1991 kl. 09.00 - 15.00

 
Bokmål: Vurderingers betydning ved rettsanvendelsen.
Nynorsk: Kva vurderingar har å seia ved rettsbruken.
 

Teoretisk oppgave nr. 3 - torsdag 7. november 1991 kl. 09.00 - 15.00

 
Bokmål: Tvistemålslovens § 54 i offentligrettslige spørsmål.
Nynorsk: Tvistemålslova § 54 i offentlegrettslege spørsmål.
 

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 8. november 1991 kl. 09.00 - 15.00

 
Bokmål: Betinget dom.
Nynorsk: Dom på vilkår.