UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1992

Teorioppgave nr. 1 - mandag 2. november 1992 kl. 09.00 - 15.00

 

Bokmål:

1

Statsbegrepet i folkeretten.

 

2

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kompetanse ved videre kjæremål.

 

Begge oppgaver skal besvares.

Nynorsk:

1

Statsomgrepet i folkeretten.

2

Høgsteretts kjæremålsutvals kompetanse ved vidare kjæremål.

 

Det skal svarast på båe oppgåvene.

 

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 3. november 1992 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: 1 Forsettsbegrepet i strafferetten.
2 Kan medvirkning være straffbar selv om medvirkning ikke er nevnt i straffebestemmelsen?
Begge oppgaver skal besvares.
Nynorsk: 1 Forsettsomgrepet i strafferetten.
2 Kan medverknad vera straffelagt sjølv om medverknad ikkje er nemnt i straffeføresegna?
 
Det skal svarast på båe oppgåvene.
 

Teorioppgave nr. 3 - torsdag 5. november 1992 kl. 09.00 - 15.00

 
Bokmål: Innskrenkende og utvidende (og analogisk) tolkning av lover.
Nynorsk: Innskrenkande og utvidande (og analogisk) tolking av lover.
 

Teorioppgave nr 4 - fredag 6. november 1992 kl. 09.00 - 15.00

 
Bokmål: De skattemessige konsekvenser av bruk av egen bolig.
Nynorsk: Dei skattemessige konsekvensane av bruk av eigen bustad.