UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1997

Teorioppgave nr. 1 - mandag 10, november 1997 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Straffbar medvirkning.
Nynorsk: Strafflagd medverknad.

Teorioppgave nr. 2 - onsdag 12. november 1997 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Fra rettskildelæren:
Vurderingers betydning ved rettsanvendelsen.
Nynorsk: Frå rettskjeldelæra:
Kva vurderingar har å seie ved rettsbruken

Teorioppgave nr. 3 - fredag 14. november 1997 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Prosessforutsetninger i tvistemål.
Nynorsk: Prosessføresetnader i tvistemål.

Teorioppgave nr. 4 - mandag 17. november 1997 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: GrI. § 97 på strafferettens og erstatningsrettens område.
Nynorsk: GrI. § 97 på området for strafferett og erstatningsrett.