UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1998

Teorioppgave nr. 1:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Fremstill og sammenlign hovedprinsippene i sivilprosessen og i straffeprosessen.
Nynorsk: Gi en framstilling og samanlikning av hovudprinsippa i sivilprosessen og i straffeprosessen.

Teorioppgave nr. 2:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Krav om lovhjemmel i forvaltningsretten.
Nynorsk: Krav om lovheimel i forvaltningsretten.

Teorioppgave nr. 3:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Gi en oversikt over individets grunnlovsvern, og drøft om dette bør moderniseres.
Nynorsk: Gi ei oversikt over individet sitt grunnlovsvern, og drøft om dette bør moderniserast.

Teorioppgave nr. 4:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

 Bokmål: Uaktsomhet som skyldkrav i strafferetten.
 Nynorsk: Aktløyse som skuldkrav i strafferetten.