UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 2001

Teorioppgave 1:

Bokmål:

Ugyldighet i forvaltningsretten - vilkår og rettsvirkninger.

Nynorsk:

Ugyldige vedtak i forvaltnigsretten - vilkår og rettsverknader

Teorioppgave 2:

Bokmål:

Fremstill og sammenlign hovedprinsippene i sivilprosessen og i straffeprosessen

Nynorsk:

Gi ei framstilling og samanlikning av hovudprinsippa i sivilprosessen og i straffeprosessen.

Teorioppgave 3:

Bokmål:

Provokasjon og retorsjon

Nynorsk:

Provokasjon og retorsjon

Teorioppgave 4:

Bokmål:

Folkerettsreglers betydning for norsk rett og rettsutvikling

Nynorsk:

Kva folkerettsreglar har å seie for norsk rett og rettsutvikling