UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1987

Teoretisk oppgave nr. 1 - mandag 4. mai 1987

Bokmål: Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten.
Nynorsk: Legalitetsprinsippet i forvaltningeretten.

Teoretisk oppgave nr. 2 - tirsdag 5. mai 1987

Bokmål: Straffeloven § 57.
Nynorsk: Straffelova § 57.

Teoretisk oppgave nr. 3 - torsdag 7. mai 1987

Bokmål: Hva har Grunnloven å bety for spørsmålet om lover er gyldige og hvordan de skal tolkes?
Nynorsk:. Kva har Grunnlova å seia for spørsmålet om lover er gyldige og korleis dei skal tolkast?

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 8. mai 1987

Bokmål: Rett til sosialhjelp.
Nynorsk: Rett til sosialhjelp.