UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1990

Teoretisk oppgave nr. 1- mandag 30. april 1990 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Ugyldighet som følge av saksbehandlingsfeil ved forvaltningsavgjørelser.
Nynorsk: Ugyldig forvaltningsavgjerd som følgje av sakshandsamingsfeil.

Teoretisk oppgave nr. 2 - onsdag 2. mai 1990 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Hva har Grunnloven å bety for spørsmålet om lover er gyldige og hvordan de skal tolkes?
Nynorsk: Kva har Grunnlova å seia for spørsmålet om lover er gyldige og for korleis dei skal tolkast?

Teoretisk oppgave nr. 3 - torsdag 3. mai 1990 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Kravene til domsgrunner ved herreds- eller byretten i straffesaker og sivile saker.
Nynorsk: Krava til domsgrunnar ved herads- eller byretten i straffesaker og sivile saker.

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 4. mai 1990 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Taushetsplikt i helsevesen og sosialforvaltning.
Nynorsk: Teieplikt i helsestell og sosialforvaltning.