UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1993

Teorioppgave nr. 1 - mandag 26. april 1993 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Ugyldighet av forvaltningsvedtak pga. saksbehandlingsfeil
Nynorsk: Sakshandsamingsfeil som årsak til at forvaltningsvedtak blir ugyldige.

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 27. april 1993 kl. 09.00 -15.00

Bokmål: 1 Bevisbyrden i straffesaker.
2 Oppreisning mot fristoverskridelse i sivilprosessen.
Begge oppgaver skal besvares.
Nynorsk: 1 Provbøra i straffesaker.
2 Oppreisning mot fristoverskriding i sivilprosessen.

Det skal svarast på båe oppgåvene.

Teorioppgave nr. 3 - torsdag 29. april 1993 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Om almenprevensjon og individualprevensjon
Nynorsk: Om allmennprevensjon og individualprevensjon.

Teorioppgave nr. 4 - fredag 30. april 1993 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Grunnlovens § 100
Nynorsk: Grunnlova § 100