UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1996

Teorioppgave nr. 1 - mandag 29. april 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Dom i forhørsrett.
Nynorsk: Dom i forhøyrsrett.

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 30. april 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Harmonisering av rettsregler.
Nynorsk: Harmonisering av rettsreglar.

Teorioppgave nr. 3 - torsdag 02. mai 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: De materielle vilkår for tvangsinnleggelse av sinnslidende.
Nynorsk: Dei materielle vilkåra for tvangsinnlegging av sinnslidande.

Teorioppgave nr. 4 - fredag 03. mai 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Nødrett som straffrihetsgrunn.
Nynorsk: Naudrett som straffrihetsgrunn.