UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1999

Teorioppgave 1 - Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Nødverge som straffrihetsgrunn.
Nynorsk: Nødverge som straffridomsgrunn.

Teorioppgave 2 - Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Varetektsfengsling.
Nynorsk: Varetektsfengsling.

Teorioppgave 3 - Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: En parts plikt til å fremlegge dokumentbevis under rettergangen i sivile saker.
Nynorsk: Ein parts plikt til å leggje fram dokumentbevis under rettargangen i sivile saker.

Teorioppgave 4 - Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Domstolenes rettsskapende virksomhet.
Nynorsk: Den rettsskapande verksemda til domstolane.