UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 2000

Teorioppgave nr. 1

Bokmål: Forvaltningens "frie skjønn" (forvaltningsskjønnet) - begrep og rettslige skranker.
Nynorsk: Forvaltinga sitt "frie skjønn" (forvaltingsskjønnet) - omgrep og rettslege skrankar.

Teorioppgave nr. 2

Bokmål: Fra sivilprosessen:
Rettens forhold til partenes prosesshandlinger.
Nynorsk: Frå sivilprosessen:
Retten sitt tilhøve til partane sine prosesshandlingar.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål: Hva skal til for at en unnlatelse kan straffes etter straffebud som er formulert med sikte på aktiv handling (uekte unnlatelsesdelikt)?
Nynorsk: Kva skal til for at ei unnlating kan straffast etter straffebod som er formulerte med sikte på aktiv handling (uekte unnlatingsdelikt)?

Teorioppgave nr. 4

Bokmål: Ingen må straffes uten etter dom.
Nynorsk: Ingen må straffast utan etter dom.