UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 2001

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Ytringsfriheten.

Nynorsk:

Ytringsfridommen.

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Tvangsinngrep etter lov om barneverntjenester.

Nynorsk:

Tvangsinngrep etter lov om barneverntenester.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Den rettskildemessige betydning av høyesterettsdommer.

Nynorsk:

Den rettskjeldemessige verknaden av høgsterettsdommar.

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

Rettskraft i sivile saker.

Nynorsk:

Rettskraft i sivile saker.