UiB : Juridisk Fakultet : Eksamen

 

MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP

4. STUDIEÅR

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger Nyttige linker
   
De følgende kursene tilhører 4. studieår: Pensum:
   

Strafferett (JUS 241)

Sivil-/straffeprosess (JUS 242)

Alminnelig formuerett (JUS 243)

JUS 241

JUS 242

JUS 243

   
Ved å klikke på det aktuelle kurset vil en oversikt over gitte eksamener i emnet dukke opp sortert etter årstall.