KJEMIKALIAR SOM KAN DANNA EKSPLOSIVE PEROKSID

 

Kjemikaliane som kan danna eksplosive peroksid kan delast inn i tre klassar etter kva risiko dei utgjer og etter kor lenge dei har vert lagra. Ein bør vera merksam på at listene ikkje er fullendt. Det kan vera stoff som kan vera peroksiddannande, men som ikkje er oppført i nokon av tabellane. Kollona med Merking er veiledanne, dvs. at dersom stoffa er levert i til dømes suspensjon kan R-setningane variera noko.

 

 

Klasse A.

Oppløysingsmiddel og kjemikaliar der ein kan få farlige nivå av eksplosive peroksid ved lagring utan at ein oppkonsentrerar, dvs utan fordamping. Danninga av peroksid skjer berre på grunn av at stoffa vert eksponert for luft.

Anbefalt lagringstid i uopna tilstand: 1 år

Anbefalt lagringstid etter opna: 3 md.

Kontroll om danning av peroksid etter opning: kvar 3 md.

Anbefalt sendt som farleg avfall etter: 6 md.

 

 

Namn

Cas. nr.

Formel

Merking

1,3-Butadiene

(Butadien)

106-99-0

CH2CHCHCH2                  væske

Stofflista:

F+,  T

           ; R12

 Kreft1; R45

 Mut2  ; R46

2-Chloro-1,3 butadiene

(Chloropren; Neoprene)

126-99-8

CH2CClCHCH2

Stofflista:

F,  Xn

          ; R11

          ; R20/22

          ; R36

1,1-Dichloroethylen

(Vinylidene chloride)

75-35-4

Cl2CCH2

Stofflista:

F+,  Xn

          ; R12

          ; R20

          ; R68

Diisopropyl ether

(Isopropyl ether)

108-20-3

(CH3)2CHOCH(CH3)2

Stofflista:

F

          ; R11

          ; R19

          ; R66

          ; R67

Divinyl acetylene

31014-03-6

CH2CHCCCHCH2

 

Potassium amide

 

KNH2

 

Potassium metall

7440-09-7

K

Stofflista:

F,  C

          ; R14/15

          ; R34

Sodium amide

(Sodamide)

7782-92-5

NaNH2

Sigma-Aldrich:

F,  C

         ; R14/15

         ; R19

         ; R34

Tetrafluoroethylene

116-14-3

F2CCF2

 

 

 

 

Klasse B.

Oppløysingsmiddel og kjemikaliar der ein kan få danning av eksplosive peroksid ved oppkonsentrering, t.d. ved fordamping eller destillasjon.

Anbefalt lagringstid uopna tilstand: 18 md.

Anbefalt lagringstid etter opna: 6 md.

Kontroll om danning av peroksid etter opning: kvar 3 md.

Anbefalt sendt som farleg avfall etter: 12 md.

 

 

Namn

Cas. nr.

Formel

Merking

Benzylalkohol

100-51-6

       (C6H5)CH2OH

Stofflista:

Xn

           ; R20/22

Bis(2-metoxy ethyl)ether

(Diethylene glycol dimethyl ether;

diglyme

111-96-6

CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH3

Stofflista:

T

          ; R10

          ; R19

 Rep2; R60-61

1,3-Butadiyne

(Diacetylene; Buta-1,3-diyn)

460-12-8

CHCCCH

 

Butyl vinyl ether

(1-(ethenyloxy)butane;

Vinyl n-butyl ether)

111-34-2

CH3CH2CH2CH2OCHCH2

Sigma-Aldrich:

F

          ; R11

          ; R19

Cyclohexanol

108-93-0

C6H11OH

Stofflista:

Xn,

         ; R20/22

         ; R37/38

Cyclohexene

110-83-8

C6H10

Sigma-Aldrich:

F,  Xn

          ; R11

          ; R21/22

Cyclopentene

142-29-0

                      C5H8

Sigma-Aldrich:

F,  Xn

          ; R11

          ; R21/22

          ; R36/37/38

          ; R52/53

Decahydronaphthalene

                       (cis/trans blanding)

(Decalin)

91-17-8

         C10H18

Sigma-Aldrich:

C,  N

          ; R20

          ; R34

          ; R51/53

Dicyclopentadiene

(1,3-Cyclopentadiene; 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene)

77-73-6

      C10H12

Stofflista:

F,  Xn,  N

         ; R11

         ; R20/22

         ; R36/37/38

         ; R51/53

1,1-Diethoxyethane

(Acetal; Acetaldehyde diethyl acetal

105-57-7

CH3CH2OC(CH3)OCH2CH3

Stofflista:

F,  Xi

          ; R11

          ; R36/38

Diethyl ether

(Ether; Ethyl ether)

60-29-7

CH3CH2OCH2CH3

Stofflista:

F+,  Xn

         ; R12

         ; R19

         ; R22

         ; R66

         ; R67

1,2-Dimethoxyethane

(Ethylene glycol dimethyl eter; glyme)

110-71-4

CH3OCH2CH2OCH3

Stofflista:

Xn

         ; R10

         ; R19

         ; R20

1,2-Dioxane

(o-Dioxane)

5703-46-8

                C4H8O2

 

1,3-Dioxane

(m-Dioxane)

505-22-6

                C4H8O2

Sigma-Aldrich:

F,  Xn

          ; R11

          ; R19

          ; R20/21/22

1,4-Dioxane

(p-Dioxane; Dioxane)

123-91-1

          C4H8O2

Stofflista:

F,  Xn

           ; R11

           ; R19

           ; R36/37

 Kreft3; R40

           ; R66

Divinyl ether

(Vinyl ether)

109-93-3

CH2CHOCHCH2

 

Ethyl vinyl ether

(Ethoxyethene; Vinyl ethyl ether)

109-92-2

CH3CH2OCHCH2

Sigma-Aldrich:

F,  Xi

          ; R12

          ; R19

          ; R36/37/38

4-Heptanol

589-55-9

CH3(CH2)2CH(OH)(CH2)2CH3

 

2-Hexanol

626-93-7

CH3CH(OH)CH2CH2CH2CH3

Sigma-Aldrich:

Xi

          ; R10

          ; R36/37/38

3-Methyl-1-butanol

(Isoamyl Alcohol;

3-Methylbutanol)

123-51-3

(CH3)2CHCH2CH2OH

Sigma-Aldrich:

Xn

          ; R10

          ; R22

          ; R37/38

          ; R41

Methylcyclopentane

96-37-7

                   C6H12

Sigma-Aldrich:

F,  Xn

          ; R11

          ; R22

          ; R36/37/38

          ; R65

4-Methyl-2-pentanol

(Methyl Isobutyl Carbinol;

sec-Hexyl Alcohol)

108-11-2

(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3

Stofflista:

Xi

          ; R10

          ; R37

Methyl isobutyl ketone

(2-methyl-4-pentanone)

108-10-1

CH3COCH2CH(CH3)2

Stofflista:

F,  Xn

          ; R11

          ; R20

          ; R36/37

          ; R66

Methyl vinyl ether

(Methoxyethene; Vinyl methyl ether)

107-25-5

CH3OCHCH2

Stofflista:

F+

          ; R12

2-Pentanol

(sec-Amyl Alcohol; Pentan-2-ol)

6032-29-7

CH3CH2CH2CH(OH)CH3

Sigma-Aldrich:

Xn

          ; R10

          ; R20

4-Penten-1-ol

821-09-0

CH2CHCH2CH2CH2OH

Sigma-Aldrich:

          ; R10

1-Phenylethanol

(alpha-Methylbenzyl alcohol;

1-phenylethan-1-ol)

98-85-1

        C8H10O

Sigma-Aldrich:

Xn

          ; R22

          ; R38

          ; R41

2-phenylethanol

(Phenethyl alcohol; 1-Phenyl-2-ethanol; Hydroxyethylbenzene)

60-12-8

          C8H10O

Sigma-Aldrich:

Xn

          ; R21/22

          ; R36/38

2-Phenylpropane

(Cumene; Methyl ethyl benzene; Isopropylbenzene;

98-82-8

CH3CH(C6H5)CH3

Stofflista:

Xn;  N

          ; R10

          ; R37

          ; R51/53

          ; R65

2-Propanol

(Isopropanol; Isopropyl alcohol)

67-63-0

CH3CH(OH)CH3

Stofflista:

F,  Xi

          ; R11

          ; R36

          ; R67

1-Propyne

(Methyl acetylene

74-99-7

CH3CCH

 

Tetrahydrofuran

(1,4-Epoxybutane)

109-99-9

   C4H8O

Stofflista:

F,  Xi

          ; R11

          ; R19

          ; R36/37

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene

(Tetrahydronaphthalene; Tetralin)

119-64-2

  C10H12

Stofflista:

Xi,  N

          ; R19

          ; R36/38

          ; R51/53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse C.

Oppløysingsmiddel og kjemikaliar der peroksid danning kan skje ved polymerisering.

Anbefalt lagringstid uopna tilstand: 18 md.

Anbefalt lagringstid etter opna: 6 md.

Kontroll om danning av peroksid etter opning: kvar 3 md.

Anbefalt sendt som farleg avfall etter: 12md.

 

 

Namn

Cas. nr.

Formel

Merking

Acrylic acid

(2-Propenoic acid, Vinylformic Acid)

79-10-7

CH2CHCOOH

Stofflista:

C,  N

          ; R10

          ; R20/21/22

          ; R35

          ; R50

Acrylonitrile

(2-Propenenitrile)

107-13-1

CH2CHCN

Stofflista:

F,  T,  N

           ; R11

           ; R23/24/25

           ; R37/38

           ; R41

           ; R43

 Kreft2 ; R45

           ; R51/53

Butadiene

(1,3-butadiene)

106-99-0

CH2CHCHCH2                    GASS

Stofflista:

F+,  T

           ; R12

 Kreft1; R45

 Mut2  ; R46

Chloroprene

(2-Chloro-1,3-butadiene, Neoprene)

126-99-8

CH2CClCHCH2

Stofflista:

F,  Xn

         ; R12

         ; R20/22

         ; R36

Chlorotrifluoroethylene

(Trifluorochloroethylene, Trifluorovinyl Chloride)

79-38-9

CF2CFCl                             GASS

Sigma-Aldrich:

F,  T

          ; R11

          ; R23

Methyl methacrylate,

(Methyl 2-Methyl-2-Propenoate, 2-Methylacrylic acid methyl ester, Methyl 2-methylpropenoate)

80-62-6

CH2C(CH3)COOCH3

Stofflista:

F,  Xi

          ; R11

          ; R37/38

          ; R43

Styrene

(Vinyl benzene, styropol)

100-42-5

                C8H10O

Stofflista:

Xn

            ; R10

            ; R20

            ; R36/38

Tetrafluoroethylene

(Perfluoroethene, Tetrafluorethene)

116-14-3

CF2CF2                                          GASS

 

Vinyl acetate

(Acetic acid ethenyl ester, Ethenyl acetate)

108-05-4

CH3COOCHC2

Stofflista:

F

            ; R11

Vinyl acetylene

(1-Buten-3-yne)

689-97-4

CH2CHCCH                        GASS

 

Vinyl chloride

(Chloroethene, Chloroethylene)

75-01-4

CH2CHCl                             GASS

Stofflista:

F+,  T

           ; R12

 Kreft1; R45

Vinylpyridine

1337-81-1

                  C7H7N

 

Vinylidene Chloride

(1,1-Dichloroethene)

75-35-4

CCl2CH2

Stofflista:

F+,  Xn

          ; R12

          ; R20

          ; R68