EKSPLOSIVE KJEMIKALIAR

 

Oversikt over dei mest vanlege eksplosive sambindingane. Ein bør vera merksam på at lista ikkje er fullendt. Der er stoff som er eksplosive, men som ikkje er oppført i tabellen. Merkinga i høgre kolonne er å sjå på som veiledanne.

 

Anbefalt lagringstid etter opna: 3 md.

Kontroll av sambindingane: kvar 3 md.

Gje melding om destruksjon etter: 6 md.

 

 

Namn

Cas. nr.

Formel

Merking

Ammonium dichromate

7789-09-5

(NH4)2Cr2O7

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R1

          ; R8

          ; R21

          ; R25

          ; R26

          ; R37/38

          ; R41

          ; R43

Mut2  ; R46

Kreft2 ; R49

          ; R50/53

benzoyl peroxide

(Dibenzoyl peroxide)

94-36-0

(C6H5COO)2

Stofflista:

E,  Xi

          ; R2

          ; R36

          ; R43

Cellulose nitrate

(inneheld meir enn 12,6 % Nitrogen)

 

 

Stofflista:

E

          ; R1

          ; R3

Collodion

(Pyroxylin, Cellulose nitrate)

9004-70-0

 

Sigma-Aldrich:

F,  Xi

          ; R11

          ; R36/36

2,4-Dinitrophenyl Hydrazine

119-26-6

(NO2)2C6H3(NHNH2)

Sigma-Aldrich:

F,  Xn

          ; R1

          ; R11

          ; R22

Dipicrylamine

(Benzenamine, Hexanitrodiphenylamine)

131-73-7

 C12H5N7O12

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R2

          ; R26/27/28

          ; R33

          ; R51/53

Ethyl nitrate

625-58-1

CH3CH2ONO2

Stofflista:

E

          ; R2

Ethyl nitrite

109-95-5

CH3CH2ONO

Stofflista:

E,  Xn

          ; R2

          ; R20/21/22

Iodoxybenzene

(Jodylbenzen)

696-33-3

C6H5IO2

Stofflista:

E

          ; R1

Pekrinsyre SALTER

 

 

Stofflista:

E,  T

          ; R3

          ; R23/24/25

Picramic Acid

(2-Amino-4,6-dinitrophenol,

2,4-Dinitro-6-aminophenol)

96-91-3

(NO2)2C6H2(NH2)OH

Stofflista:

E,  Xn

          ; R1

          ; R20/21/22

          ; R52/53

Picramide

(1-amino-2,4,6-trinitrobenzene, TNA)

489-98-5

(NO2)3C6H2(NH2)

 

Picric acid

(2,4,6-trinitrophenol,

PIKRINSYRE)

88-89-1

(NO2)3C6H2OH

Stofflista:

E,  T

          ; R2

          ; R4

          ; R23/24/25

Picryl chloride

(2-Chloro-1,3,5-trinitrobenzene,

2,4,6-Trinitrochlorobenzene)

88-88-0

(NO2)3C6H2Cl

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R2

          ; R26/27/28

          ; R50/53

1,3,5-Trinitrobenzene

(Trinitrobenzol)

99-35-4

(NO2)3C6H3

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R2

          ; R26/27/28

          ; R33

          ; R50/53

2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid

(Picrylsulfonic acid)

2508-19-2

(NO2)3C6H2SO3H

Sigma-Aldrich:

F,  C

          ; R1

          ; R11

          ; R22

          ; R34

          ; R43

2,4,6-Trinitrotoluene

(TNT,

1-Methyl-2,4,6-trinitrobenzene)

118-96-7

(NO2)3C6H2CH3

Stofflista:

E,  T,  N

          ; R2

          ; R23/24/25

          ; R33

          ; R51/53