Registreringsskjema for farlig avfall ved

Universitetet i Bergen

 

                                                

Kontaktperson/ansvarlig:                                        Telefon:

 

 

 

 
 

 

 


Avdeling/institutt:

 

 
 

 

 


Avfallstoffnummer:                                      Emballasjetype:

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


                                   Kilo                                               

 

 
Mengde:                                                       Antall kilo / liter:           Antall kolli:               

 

 

 

 
                                   Liter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pulver /                Fast                  Tyktflytende /              Flytende                  Gass

støv                                                pasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inneholder                           Inneholder                      Tåler                           Avfallets farge:

Halogener:                           tungmetaller: frost:       frost:

 

 

 

Nærmere beskrivelse:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Dag Mnd. År                

 

 
 


 

 

 

 
                                                                                    Underskift                                  Telefon

 

 

                                                                                    Navn blokkbokstaver  

 

PS.  Dette skjemaet skal brukes som informasjonsgrunnlag for BiR, ved henting av spesialavfall fra UiB.