Fleirbruks nitrill

UIB; 0.38 mm tykk

Sol-Vex

(nr. 37-675) 

 


 

 

 

 

Er ein hanske som er vernehanske når ein arbeidar mot vassløysingar

                                 

Finst i både tjukkare og tynnare kvalitetar Þ vil då ha anna kjemisk motstands-kraft (gjennombrots-tid) mot dei same kjemikalia.


 


 

Har stor motstandskraft mot:

U-org. Syrer og basar              (ikkje mot kons. H2SO4 og HNO3)

Enklare løysingsmiddel av hydrokarbon typen                                                         (Hexane, Cyclohexane) og mot høgare alkoholar             (Propanol, butanol)

 

 

Fordelar med hansken:

             Høg motstand mot slitasje

             God mot kutt og stikk

             God gripeemne

             God komfort

 

 

(Hansken er ypparleg til vask av glasutstyr, sjølv i sterkt alkaliske vaskemiddel).

 

 

Storleiken på hansken er normal”