Laga av Neopren

 

 

Neotop

 

 

 

 

Er ein vernehanske når ein nyttar den til:

 

        - Konsentrerte og fortynna syrer og basar

       - Mot alkoholar (ikkje mot Methanol)

 

 

 

 

Fordelar med hansken:

 

       - Høg motstand mot slitasje og rivning

       - God mot kutt og stikk

       - Fleksibel (Mindre fleksibel enn Sol-Vex)

 

 

 

 

 

Storleiken på hansken er normal”