Laga av Poly Vinyl Alkohol

 

 

PVA

 

 

Er ein hanske som er vernehanske når ein arbeidar med ikkje vasshaldelege løysingar.

 

 

(Merk: Dersom hansken vert utsett for vatn går den i oppløysing !).

 

 

 

 

Har stor motstandskraft mot:

Halogenerte løysingsmiddel (Den einaste                                                                    hansken)

                                                      (Kloroform, Diklormetan osb.)

             Aromatiske løysingsmiddel

             Alifatiske løysingsmiddel

             Ketonar

 

 

 

Ulempa med hansken:

             Den er verre i bruk enn Barrier