Samanlikning av

Sol-Vex og Neotop

(nr. 37-675) 

 

 

 

 

 

Bruksområde

 

 

Sol-Vex

(nr. 37-675)

 

Neotop

  Fortynna u-org syrer og baser

■■■■

■■■■

  Kons. baser

■■■■

■■■■

  Kons. H2SO4 og HNO3

■■■■

■■■■

  Eddiksyre, vannfri (kons.)

■■■■

■■■■

  Methanol

■■■■

■■■■

  Ethanol

■■■■

■■■■

  Høgare alkoholar

■■■■

■■■■

  Cyclohexane, Hexane

■■■■

■■■■

  Vassløysingar av aminar

■■■■

■■■■

  Aminar
Sjekk spesielt
Sjekk spesielt