Eingongs nitrill

UIB; 0.12 mm tykk

Touch N Tuff

 

 

Dette er ingen vernehanske !

 

Hansken er god til å verna prøvane mot menneske, men ikkje omvendt. (Vern mot blodsmitte !)

 

Er tenkt nytta som ein ”skvetthanske” ;

Dvs. ein arbeidar med små mengder med prøve, løysingsmiddel osb. – og dersom ein får noko på hansken så skiftar ein denne

 

 

Fordelar med hansken:

             God mot vern når det gjeld blodsmitte !

             God komfort

             God gripeemne

             God til å ha utanpå Barrier

 

 

NB! Nytt stooore storleikar

 

 

Er trass sine kjemiske avgrensingar den beste eingongshansken mot kjemikaliar!