KSS 2010, Kognitivt sommerseminar, Bergen,
				  3.-4. juni 2010

Deltagerlisten

Registrerte deltagere:

Navn Tilknytning
Jóhanna Barðdal Universitetet i Bergen,
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
Hanne Martine Eckhoff Universitetet i Oslo,
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Hans-Olav Enger Universitetet i Oslo,
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Lidun Hareide Universitetet i Bergen,
Institutt for fremmedspråk
Tor Arne Haugen Universitetet i Oslo,
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Åsta Haukås Universitetet i Bergen,
Institutt for fremmedspråk
Laura Janda Universitetet i Tromsø,
Institutt for språkvitenskap
Gard Buen Jenset Universitetet i Bergen,
Institutt for fremmedspråk
Torodd Kinn Universitetet i Bergen,
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
Christian Langerfeld Norges Handelshøyskole,
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Tore Nesset Universitetet i Tromsø,
Institutt for språkvitenskap
Verónica Pájaro Universitetet i Oslo
Margje Post Universitetet i Bergen,
Institutt for fremmedspråk
Svetlana Sokolova Universitetet i Tromsø,
Institutt for språkvitenskap
Alexander Svanevik Universitetet i Edinburgh
Snorre Karkkonen Svensson Universitetet i Bergen,
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
John-W. Vinje Universitetet i Agder,
Institutt for fremmedspråk
Stephanie Hazel Wold Universitetet i Bergen,
Institutt for fremmedspråk