Universitetet i Bergen : Mat. nat. fakultet : Matematisk institutt

Instituttrådet

Instituttrådet har e-post adressen raadet@mi.uib.no.

Instituttrådet har mandat gjengitt på denne nettsiden.

I perioden 1.8 2005 til 31.08 2009 har rådet følgende medlemmer:
Navn i parentes er varamedlemmer.

 • Fast vitenskapelig ansatte:
  • Dag Tjøstheim (leder)
  • Jarle Berntsen (nestleder)
  • Bjørn Ian Dundas
  • Hans A. Karlsen
  • Tor Sørevik
  • (Antonella Zanna Munthe-Kaas, Jostein Paulsen
  • Helge Dahle, Gunnar Fløystad, Hans Julius Skaug)
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte:
  • Henning Lohne
  • (Eirik Keilegavlen, Andreas Sandvin)
 • Teknisk og administrativt ansatte:
  • Marie Skorpa Nilsen
  • Marianne Jensen
  • Gerd Kristiansen
  • (Hilde Oppedal)
 • Studentrepresentanter:
  • Trine Solberg Mykkeltvedt
  • Erik Hanson
  • (Arne Vestrheim, Hilde Kristine Hvidevold og Åsmund Kjørstad)
 

Innkallinger til og referat fra rådets møter

Innkalling Referat
2007-06-14 2007-06-14
2007-05-25 2006-05-25
2006-12-15 2006-12-15
2006-06-12 2006-06-12
2005-06-17 2005-06-17

Forrige instituttråd:
2005-05-12 2005-05-12
2005-03-11 2005-03-11
2004-10-22 2004-10-22
2004-06-02 2004-06-02
2004-03-05 2004-03-05
2003-10-24 2003-10-24
2003-09-04 2003-09-04