Eksamensoppgåver for MAT111 - Grunnkurs i matematikk I



MERKNAD: Det finst ingen garanti knytt til løysingsforslaga og vi ber studentane vere varsame i bruken av desse.


Semester Pensum Eksamen Fasit
2003 haust Pensum Deleksamen Fasit


Eksamen Fasit
2004 vår Pensum Deleksamen Fasit


Eksamen Fasit
2004 haust Pensum Deleksamen Fasit


Eksamen Fasit
2005 vår Pensum Undervegsvurdering Fasit


Eksamen Fasit
2005 haust Pensum Undervegsvurdering Fasit


Eksamen Fasit
2006 vår Pensum Eksamen Fasit
MERKNAD: Frå og med hausten 2006 vart ordninga med undervegsvurdering erstatta av ei ekstra obligatorisk øving.
2006 haust Pensum Eksamen Fasit
2007 vår Pensum Eksamen Fasit
2007 haust Pensum Eksamen Fasit
2008 vår Pensum Eksamen Fasit
MERKNAD: Hausten 2008 vart pensum endra: komplekse tal kom inn mens følgjer gjekk ut.
2008 haust Pensum Eksamen Fasit
2009 vår Pensum Eksamen Fasit
2009 haust Pensum Eksamen Fasit
2010 vår Pensum Eksamen Fasit
2010 haust Pensum Eksamen Fasit
2011 vår Pensum Eksamen Fasit
2011 haust Pensum Eksamen Fasit
2012 vår Pensum Eksamen Fasit
2012 haust Pensum Eksamen Fasit
2013 vår Pensum Eksamen Fasit
2013 haust Pensum Eksamen Fasit
2014 vår Pensum Eksamen Fasit
2014 haust Pensum Eksamen Fasit
2015 vår Pensum Eksamen Fasit
2015 haust Pensum Eksamen Fasit
2016 vår Pensum Eksamen Fasit
2016 haust Pensum Eksamen Fasit
2017 vår Pensum Eksamen Fasit
2017 haust Pensum Eksamen Fasit
2018 vår Pensum Eksamen Fasit
2018 haust Pensum Eksamen Fasit
2019 vår Pensum Eksamen Fasit
2019 haust Pensum Eksamen Fasit
2020 vår Pensum Eksamen Fasit
2020 haust Pensum Eksamen Fasit


Her er oversikten over hvilke av de tidligere eksamensoppgavene dere kan regne med dagens pensum:
Eksamen MAT111 fra og med V07: Alle oppgaver.
Eksamen MAT111 H06: Alle oppgaver utenom 5(b).
Eksamen MAT111 V06: Alle oppgaver utenom 3 og 6.
Deleksamen MAT111 H05: Alle oppgaver.
Eksamen MAT111 H05: Alle oppgaver utenom 2, 3, 4, andre del av 7 og 8.
Deleksamen MAT111 V05: Alle oppgaver.
Eksamen MAT111 V05: Alle oppgaver utenom 2 og 5.
Deleksamen MAT111 H04: Alle oppgaver.
Eksamen MAT111 H04: Alle oppgaver utenom 3, 4 og 7.
Deleksamen MAT111 V04: Alle oppgaver.
Eksamen MAT111 V04: Alle oppgaver utenom 4, 5 og 6.
Deleksamen MAT111 H03: Alle oppgaver.
Eksamen MAT111 H03: Alle oppgaver utenom 5, 6, 8(a) og 10.