Eksamensoppgåver for MAT112 - Grunnkurs i matematikk II


MERKNAD: Det er ikkje tilgjengeleg fasit for alle semester.
MERKNAD: Pensumlista i haustsemestera er lik pensumlista for vårsemestera, sidan MAT112 er eit vårkurs.
MERKNAD: Eksamenssettet våren 2003 er feilmerka med årstall 2002. Settet datert torsdag 16. mai er det som vart brukt i 2002, settet datert onsdag 21. mai er det som vart brukt i 2003.


Semester Pensum Eksamen Fasit
2000 vår Pensum Eksamen
2000 haust Pensum Eksamen
2001 vår Pensum Eksamen Fasit
2001 haust Pensum Eksamen
2002 vår Pensum Eksamen Fasit
2002 haust Pensum Eksamen Fasit
2003 vår Pensum Eksamen
2003 haust Pensum Eksamen
2004 vår Pensum Deleksamen Fasit


Eksamen Fasit
2004 haust Pensum Eksamen Fasit
2005 vår Pensum Undervegsvurdering Fasit


Eksamen Fasit
2005 haust Pensum Eksamen Fasit
2006 vår Pensum Eksamen Fasit
2006 haust Pensum Eksamen Fasit
2007 vår Pensum Eksamen Fasit
2007 haust Pensum Eksamen
2008 vår Pensum Eksamen Fasit
2008 haust Pensum Eksamen
2009 vår Pensum Eksamen Fasit
2009 haust Pensum Eksamen Fasit
2010 vår Pensum Eksamen Fasit
2010 haust Pensum Eksamen
2011 vår Pensum Eksamen Fasit
2011 haust Pensum Eksamen
2012 vår Pensum Eksamen Fasit
2012 haust Pensum Eksamen
2013 vår Pensum Eksamen
2013 haust Pensum Eksamen
2014 vår Pensum Eksamen Fasit


MERKNAD: Årets eksamensoppgåve kan vere ulik eldre eksamensoppgåver.
MERKNAD: Denne nettsiden er ikkje oppdatert og vil ikkje bli det.