Eksamensoppgåver for MAT121 - Lineær algebra


MERKNAD: Det er ikkje tilgjengeleg fasit for alle semester før vår 2004. I tillegg til dei som står under kan de her finne løysingsforslag til enkelte eksamensoppgåver frå ulike semester.
MERKNAD: Pensumlista i haustsemestera er lik pensumlista for vårsemestera, sidan MAT112 er eit vårkurs. Pensumlista for 1999 var lik den for 2000.
MERKNAD: Det finst ingen garanti knytt til løysingsforslaga og vi ber studentane vere varsame i bruken av desse.

Semester Pensum Eksamen Fasit
1992 høst   Eksamen  
1993 vår   Eksamen  
1996 vår   Eksamen  
1997 vår   Eksamen  
1998 vår   Eksamen  
1998 høst   Eksamen  
1999 vår
Eksamen Fasit
1999 haust
Eksamen Fasit
2000 vår Pensum Eksamen Fasit
2000 haust Pensum Eksamen
2001 vår Pensum Eksamen
2001 haust Pensum Eksamen Fasit
2002 vår Pensum Eksamen
2002 haust Pensum Eksamen
2003 vår Pensum Eksamen
2003 haust Pensum Eksamen
2004 vår Pensum Deleksamen Fasit


Eksamen Fasit
2004 haust Pensum Eksamen Fasit
2005 vår Pensum Undervegsvurdering Fasit


Eksamen Fasit
2005 haust Pensum Eksamen Fasit
2006 vår Pensum Eksamen Fasit
2006 haust Pensum Eksamen Fasit
2007 vår Pensum Eksamen Fasit
2007 haust Pensum Eksamen Fasit
2008 vår Pensum Eksamen Fasit
2008 haust Pensum Eksamen Fasit
2009 vår Pensum Eksamen Fasit
tbody>
2009 haust Pensum Eksamen Fasit
2010 vår Pensum Eksamen Fasit
2010 haust Pensum Eksamen
2011 vår Pensum Eksamen Fasit
2011 haust Pensum Eksamen Fasit
2012 vår Pensum Eksamen Fasit
2012 haust Pensum Eksamen
2013 vår Pensum Eksamen Fasit
2013 haust Pensum Eksamen Fasit
2014 vår Pensum Eksamen Fasit
2014 haust Pensum Eksamen Fasit
2015 vår Pensum Eksamen Fasit
2015 haust Pensum Eksamen Fasit
2016 vår Pensum Eksamen Fasit
2016 haust Pensum Eksamen Fasit
2017 vår Pensum Eksamen Fasit
2017 haust Pensum Eksamen Fasit
2018 vår Pensum Eksamen Fasit
2018 haust Pensum Eksamen Fasit
2019 vår (mai) Pensum Eksamen Fasit
2019 vår (juni) Pensum Eksamen Fasit
2019 haust Pensum Eksamen Fasit
2020 vår Pensum Eksamen Fasit
2020 haust Pensum Eksamen Fasit
2021 vår Pensum Eksamen Fasit