UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Karakterpanel bachelor i realfag 2015
 
Informasjon om karakterundersøkelsen for bachelor i realfag


Bestillinger fra Universitets- og Høgskolerådet.
Følgende brev har blitt mottatt fra Universitets- og Høgskolerådet: Dette brevet inneholder også et vedlegg med forslag til mal for rapportering fra karakterpanelene.

 • Karakterundersøkelse i 2015 - Informasjonshenting, brev datert 22. mai 2015
 • Vedlegget inneholder plan for karakterundersøkelsen, mandat for karakterpanelene, en tidsplan og kontaktinformasjon til sekretærene i alle panelene.
  Navn og kontaktinformasjon til styringsgruppa og medlemmene i alle karakterpanelene.

  Mandat for karakterpanelet for bachelor i realfag.
  Dette mandatet er en spesifisering av den generelle bestillingen fra Universitets- og Høgskolerådet.

  Data levert til undersøkelsen
  Under er en oversikt over karakterfordeling og karaktersnitt, samt en oversikt over emnebeskrivelser og eksamensoppgaver.
  Evalueringer, foreleserrapporter og lignende vil ikke bli lagt ut på nett.

  En oppsummering over emnebeskrivelser og eksamensoppgaver finnes her:
  Kontaktpersoner for karakterpanelet for bachelor i realfag.
  Karakterpanelet for bachelornivået består av følgende medlemmer:

  Leder: Jarle Berntsen, UiB, jarleb@math.uib.no
  Dag Frette Langmyhr, UiO dag@ifi.uio.no
  Ragnar Soleng, UiT Ragnar.Soleng@uit.no
  Sverre Smalø, NTNU, Sverre.Smalo@math.ntnu.no
  Sekretær: Eli Neshavn Høie, UiB, eli.hoie@mnfa.uib.no
  Praktisk tilrettelegger/innhenting av data: Kristine Lysnes, UiB kristine.lysnes@math.uib.no

  For praktiske spørsmål er det bare å ta kontakt med Eli Neshavn Høie eller Kristine Lysnes. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet på UiB koordinerer arbeidet og samordner data fra institusjonene.