0 6
 

Universitetet i Bergen

 

Det nasjonale dekanmøtet i medisin 2008      

 

Det nasjonale fakultetsmøtet i medisin 2008 arrangeres av Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Dette innebærer at vi er adressat for alle felleshenvendelser til de medisinske fakulteter i Norge fram til dekanmøtet avholdes 26. - 28. mai 2008.

Nasjonalt dekanmøte 27. og 28. mai 2008

Program for det nasjonale dekanmøtet

Minidekanmøte avholdes 26. - 27. november 2007

Det nasjonale Forskningsmøte arrangeres 29. oktober 2007

Det nasjonale Utdanningsmøtet arrangeres 29. oktober 2007

Oversikt over dekaner og fakultetsdirektører ved de medisinske fakultet

Ot.prp.nr 74 (2006-2007): Om lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Referater:


Besøksadresse:

Harald Hårfagresgt. 1
Postadresse:
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen
Postboks 7804, 5020 Bergen
Fax: 555 8 96 82

Seksjon for studie- og forskningsadm.:
Tlf. 555 8 63 20

Seksjon for økonomi- og personaladm.:
Tlf. 555 8 20 86
e-postadresse: post@medfa.uib.no

 

Offisiell side
Sist oppdatert 19.11.2007 av Lars-Petter Jevnaker
til denne siden.