Universitetet i Bergen

Pensjonistforeningen ved UiB


Pensjonistforeningen ved UiB, stiftet i 1997, er møtested for tidligere ansatte ved UiB. Ektefelle/samboer er og velkommen som medlem. Det betales ikke kontingent.

Foreningen har aktive medlemmer fra alle stillingskategorier og driften støttes av UiB. Foreningen har møter/omvisninger med foredrag og temagrupper.

Foreningen driver lesesirkel og ukentlig seniordans. Seniordans er en pardans med partnerskifte som er uavhengig av forholdstallet kvinner/menn og som fremmer fysisk og psykisk helse og gir sosialt samvær.
Det er plass til flere deltakere i begge disse aktivitetene som foregår på dagtid.

Program 2013 høst

Vedtekter 2012

Valgkomite 2012

Styret 2013

Kontor:
Vektergården, Christiesgate 13 2. etg. telefon 55 58 86 10 TREFFETID: Tirsdager kl. 11-13
E-post: pensjonistforeningen@pf.uib.no


Offisiell side