Møter og ekskursjoner - høsten 2008

Kjære medlemmer!
Høstens program er klart og vi håper det vil friste!

 
MØTER

Møtene holdes tirsdager kl. 1900 i "lunsjrommet", De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégt. 41, 1. etg.

Tirsdag 30. september – ”Glimt av flora og vegetasjon i Litauen.”
Både landskap, geologi og klima i Litauen skiller seg i stor grad fra det en finner i Norge (spesielt Vestlandet). Dette gir seg utslag i store ulikheter både i vegetasjon og flora. Likevel kan en finne mange kjente norske arter, men de er gjerne "rødlistet". Arvid Odland vil i foredraget gi noen eksempler på karakteristiske arter og vegetasjonsutforming i en del særegne naturtyper i ulike deler av Litauen.

NB! Avlyst på grunn av kollisjon med annet arrangement:
[Tirsdag 14. oktober – ”På tur i Dolomittene”
Lene Synnøve Halvorsen viser bilder fra tre dager med vandring i blomstrende og til tider bratte fjellsider i Dolomittene (Nord Italia). Området som ble besøkt ligger mellom 1500 og 3100 m.o.h., og den observerte flora og fauna blir presentert.]

Tirsdag 4. november – ”Alpine plants at the Equator”
John and Hilary Birks visited the Bale Mountains in Ethiopia and Mount Kenya in September 2007 in search of alpine plants. The alpine flora is quite remarkable with giant Lobelia and tree Senecio. The talk will describe their adventures and illustrate the unique Afro-Alpine flora growing at above 4000 m elevation near to the Equator.

Tirsdag 9. desember – ”Fra regnskog til ørken i det vestlige USA”
- Solfrid Hjelmtveit og Tor Tønsberg har vært i Nord-Amerika igjen. Denne gangen i den fuktige regnskogen på vestkysten av Washington, i skoger av redwood og sequoia i California og i knusktørr ørken med kjempekaktus i Arizona. Solfrid og Tor presenterer en billedkavalkade fra turen.

Som tidligere oppfordrer vi alle våre medlemmer med egen e-post adresse til å sende den til torbjorg.bjelland@bio.uib.no eller solfrid.hjelmtveit@bm.uib.no så kan vi lettere sende ut meldinger om endringer i programmet, nye turer, etc. til alle.

EKSKURSJON
Overnattingstur til Hardangervidda vest

Fredag 22. august til sundag 24. august.
Oppmøte på Lofthus ved Opedal skule fredag ettermiddag kl. 1900. Her blir det felles transport på skogsveg med innleigde terrengbilar. Deretter om lag ein times gange til hytter ved Opesjo. Vi tenkjer å botanisere på interessante delar av Vestvidda laurdag. Sundag returnerar vi til sivilisasjonen via Munketrappene. Vestvidda er lite undersøkt av botanikarar og vi vonar å få med Lars Sekse som er kjend i området. Det fins kalkrik berggrunn i denne delen av vidda. Vi har difor stor tru på å gjere fine funn på turen! Sovepose og godt turtøy er eit must (fjellterreng!). Transport frå Opedal til fjells (ca. kr. 100 pr. stk) og overnatting i hytte (1250 kr. pr hytte, 5 plassar, evt. i telt). Dersom du bur i Bergensområdet, kan vi ordna felles transport til Lofthus. For påmelding og nærare informasjon kontakt Alf Edgar Andresen (41622930, hkhaa@uib.no) eller Gidske L. Andersen (95813038, gidske.andersen@bio.uib.no).

Påmeldingsfrist 15. august.

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, august 2008

Eldre program:

Våren 2008