Møter og ekskursjoner - høsten 2009

Kjære medlemmer!
Høstens program er klart og vi håper det vil friste!

 
MØTER

Møtene holdes tirsdager kl. 1900 i "lunsjrommet" (Rom 1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégt. 41, 1. etg.

Tirsdag 15. september: ”Hvorledes illustrationerne til 'Flora danica' blev til under rejserne i Norge 1755-1760, og hvorledes udgiverne samarbeidede med norske naturforskere” - Lektor Peter Wagner ved Botanisk Museum og Centralbibliotek i København må nærmest regnes som et eget institutt for kunnskap om botanikkens historie i Norden. Han har levert viktige bidrag til forståelsen av hvordan botanikken vokste fram som vitenskap også i vårt land, og har i en årrekke bl.a. arbeidet med kildestudier i Rigsarkivet omkring "De Botaniske Anstalter på Amalienborg" og utgivelsen av "Flora danica". Spesielt har han dokumentert Georg Christian Oeders reiser i Norge 1755-60 og hvordan samarbeidet mellom den fjerde utgiver av "Flora danica", Jens Wilken Hornemann, og Elias Magnus Fries kom i stand.
NÆRMERE OMTALE.

Tirsdag 27. oktober: ”De Tre Muskeperer og jakten på Den Røde Tulipan” Per M. Jørgensen, Per H. Salvesen og Per A. Åsen har i ulike sammenhenger kommet over røde tulipaner som forviller seg fra hager på Sørlandet. Røde tulipaner forvilles enkelte steder langs kysten, men er viet ufortjent liten oppmerksomhet fra botanikere. Nå viser det seg at det i gamle hager helt ytterst på kysten av Sør-Norge finnes flerårige, røde, duftende tulipaner. De kan følges mer enn hundre år bakover i tid både i enkelte hager og i slektskrøniker. Det dreier seg om arten Tulipa didieri, en av de såkalte neotulipanene, en gruppe arter vi antar er oppstått fra tulipaner introdusert til Sør-Europa fra Vest-Asia, kanskje før tulipaner blomstret første gang i Nederland (og Bergen) i 1590-årene. Flere av disse artene står på rødlistene i Frankrike, Sveits og Italia som kritisk truete eller antatt utryddete på sine naturlige voksesteder, men overlever i botaniske hager og hos samlere. Vi kan love spennende slekts- og kulturhistorie og vakre blomster.

Tirsdag 8. desember: ”Heavenly Plant Explorations in the Celestial Mountains of Kazakhstan” – In June 2009, John and Hilary Birks visited the remarkable Tien Shan mountains, the Celestial Mountians, in Kazakhstan. The flora is extremely rich and also spectacularly beautiful with magnificent flower-rich sub-alpine meadows reminiscent of the European Alps. The flora is a fascinating mixture of European, Chinese, Himalayan, and Mongolian species, reflecting Tien Shan's location in the middle of central Asia between the former Soviet Union and the western edge of China. John and Hilary saw many botanical highlights and had several adventures in the Mountains of Heaven which they will describe and illustrate.

TURER

Fredag 21. - søndag 23. august: Helgetur med overnatting til Hardangervidda vest.
Vatnasete - Sneisgavlen - Kvanngrøe
Etter suksessen med turen til Opesjo i fjor, arrangerer vi en tur lenger sør på Vestvidda i år. Lars Sekse forteller at floraen er svært rik også i området opp fra Sekse.
Turen går fredag ettermiddag fra Sekse i Ullensvang (østsida av Sørfjorden mellom Kinsarvik og Odda) til Vatnasete. Det er bratt og hard oppstigning fra om lag 50 moh til Sekse-Hovden 1050 moh langs buførevegen. Det blir noe mer strabasiøst enn i fjor, siden det ikke er mulig å kjøre opp. Derfra 1 times gange innover vidda mot øst til Vatnasete om lag 1250 moh. Her kan vi overnatte i ei lita hytte utstyrt med gass-ovn til matlaging og vedovn til fyring. Det fins også flere andre hytter på Vatnasete det kan være mulig å leie om det trengs. Lørdag tar vi turen til Kvanngrø, et botanisk interessant område en liten times gange fra Vatnasete mot sørøst, på nordsida av Vendevatnet 1268 moh. Søndagen botaniserer vi fra Vatnasete og vestover. Retur til Sekse på ettermiddagen.
Oppmøte på Sekse fredag 21. august kl. 1600. Påmelding til turleder, Per H. Salvesen, innen 15. august på telefon 92011177 eller e-post: per.salvesen@bot.uib.no. Vi ordner med felles transport fra Bergen. Beregnet avreise kl. 1200.
Ta med niste for fredag og tørrmat for to dager. Vi kjøper inn felles middag fredag og lørdag. Overnatting: husk sovepose!

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, juli 2009

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008