Høsten 2010

Kjære medlemmer!
Høstens program er nå endelig klart, og vi har gleden av å invitere til tre møter med spennende foredrag i høst:

 

Sted: LUNSJROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

Tirsdag 2. november: "Planter og folk i Nepal. Fra øst til vest og fra subtropisk til alpint" – Inger Elisabeth Måren har bodd i Nepal i vår og beretter om sine opplevelser i de eksotiske fjellene mellom tropene og den 'evige sne'.

Tirsdag 23. november: "Der øst møter vest – den systematiske posisjonen til Dactylorhiza-formene i Norges flora" – Steinar Skrede gir oss en oppdatering av status for Norges arter av slekten marihand, Dactylorhiza. Det har skjedd adskillig på den fronten de siste årene. Nye funn og anvendelse av nye metoder har gitt overraskende resultater.

Tirsdag 7. desember: "Mjød – et botanisk prosjekt" – Dagfinn Moe arbeider med å dokumentere mjødens historie som kan spores tilbake til bronsealder. Mjød hører julen til og vi har smaksprøve tilgjengelig!

Ekskursjon

HELGETUR MED OVERNATTING TIL Berakupen og Grytehorga på Hardangervidda, 20. - 22. august. Den annonserte fjellturen til Hardangervidda vest vil gå fra Garden, som ligger ved riksveg 7 mellom Fossli og Maurset opp fra Måbødalen. Overnatting i campinghytter ved Garden fra fredag kveld til søndag. Lørdag planlegger vi en lengre tur sørover mot Berakupen, der bl.a. snøsoleie ble funnet for noen år siden. Disse fjellene er fortsatt forholdsvis lite kjent botanisk og vi tror det er mulig å gjøre fine funn. Søndag tenker vi å klatre opp i rasmarkene under Grytehorga som også er lite undersøkte. Turleder Bjørn Moe (55987250, 926 408 98, bjørn.moe@bm.uib.no). For påmelding og avtale om oppmøte og evt. felles transport, kontakt Per H. Salvesen (920 111 77, per.salvesen@bm.uib.no) innen onsdag 18. august.

OBS!: Værforbehold! Turen vil gå i høyfjellet og gjennomføringen er avhengig av brukbart vær. Om værutsiktene er dårlige, vil turen bli vurdert utsatt med én uke til 27.-29. august

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, september 2010

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008