Høsten 2011

Kjære medlemmer!
Vestlandsavdelingens program for høsten er kort og kommer i seneste laget, men vi håper likevel dere vil finne det spennende!

 
Turer, aksjoner m.m.

Søndag 9. oktober: På jakt etter klosterplanter i Hålandsdalen.
Flere forekomster av mesterrot (Peucedanum ostruthium) ble funnet og dokumentert av Torkel Lillefosse på begynnelsen av 1900-tallet.
Mesterrot er forsvunnet på flere lokaliteter ved Bergen, der den var kjent tidligere, og er i Norsk rødliste 2010 ført opp som nær truet.
Lokalitetene i Hålandsdalen har ikke vært belagt i nyere tid, og vi spør om arten fortsatt finnes der.
Turen går i forholdsvis lett terreng. Det planlegges også besøk i Holdhus gamle stavkirke.
Påmelding innen torsdag 6. oktober til turleder Dagfinn Moe (dagfinn.moe@bm.uib.no, 55583339) eller Per H. Salvesen for påmelding (per.salvesen@bm.uib.no, 92011177).

Møter

Sted: LUNSJROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

Tirsdag 1. november: Anders Lundberg: Plantejakt i indre Ryfylke – dagens status for skredmjelt (Oxytropis campestris ssp. scotica) og dens forekomst i Norge.
– Skredmjelt ble oppdaget i Hjelmeland i 1973. Den er en underart av markmjelt og er bare kjent fra to steder i Skottland og ett sted i Norge. Underarten er rødlistet i Norge og ble regnet som kritisk truet. Undersøkelser de siste to årene har kastet nytt lys over den norske forekomstens bestandsstørrelse, utvikling og trusselfaktorer. I foredraget tar Anders Lundberg oss med til den veiløse Førrefjorden, til en av de flotteste perlene i norsk natur. I foredraget forteller han hvordan det står til med skredmjelt i dag, hva som kjennetegner den som underart, dens biologi og økologi og hvilke muligheter og utfordringer vi har for å ta vare på forekomsten.

Tirsdag 6. desember: Julemøte: Flora og vegetasjon på Rocky Mountains, Colorado, USA.
– Astri Botnen, Arvid Odland og Tor Tønsberg tar oss med til fjellkjeden Rocky Mountains i Colorado – et område viden kjent for sin fantastiske fjellflora. Vi starter i Rocky Mountain National Park og avslutter turen på toppen av Mt. Evans på nesten 4400 m.

 

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008