Høsten 2012

Kjære medlemmer!
Høstens program kommer seint, men vi håper det kommer godt tross alt!

 
MØTER

Sted: MØTEROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

Tirsdag 13. november: «Samspillet mellom natur og kultur i Sør-Korea»
– Fride Høistad Schei & Inger Elisabeth Måren deltok i sommer på en konferanse i Sør-Korea. De forteller og viser bilder av landskap, trær, planter og kultur fra en ekskursjon i regi av IAVS (International Association for Vegetation Science).

Tirsdag 4. desember: «The Mountains of China's Yunnan – THE Alpine Botanist's Paradise».
Hilary and John Birks have visited the mountains of central and northern Yunnan in June 2009 and found over 1000 species of flowering plants and pteridophytes. They concentrated on exploring alpine areas in the main mountain massifs from Lijiang north to Dechen and Wengshui. The flora is staggeringly diverse, with many species-rich genera like Primula, Gentiana, Pedicularis, Androsace, Corydalis, Potentilla, Draba, Astragalus, Meconopsis, Anemone, Rhodiola, and Saussurea. Besides illustrating the wide range of flora, habitats, and landscapes, they will present a tentative hypothesis to explain this staggering biodiversity of alpine plants, probably the world's greatest hotspot for alpine plants.

 Styret arbeider for øvrig med et samarbeid med skoletjenesten ved Universitetet i Bergen om lav. Vi ønsker å komme i kontakt med lærere og interesserte biologielever. Dette vil vi utlyse særskilt senere.

Ta gjerne kontakt om du har forslag til turer!

Som tidligere oppfordrer vi alle våre medlemmer med egen e-post adresse til å sende den til solfrid.hjelmtveit@um.uib.no slik at vi lettere kan sende ut meldinger om endringer i programmet, nye turer, etc. til alle. (Husk også å melde adresseforandringer til oss.)

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 10. september 2012

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Tidligere program:

Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008