Høsten 2013

Kjære medlemmer!
Etter vellykkede turer til Fedje, Sandviken (misteltein funnet!), Ølve og Soppens dag, er høstens program spekket med interessante tema. Vi håper mange vil finne veien til møtene, som er åpne for alle!

 
MØTER

Sted: MØTEROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

Tirsdag 17. september: Anders Lundberg foredrar om «Purpurmarihånd i Norge - utbredelse, økologi, trusler og status som prioritert art»
Anders har utarbeidet faggrunnlaget for den nasjonale handlingsplanen for purpurmarihånd som kommer på høring i nær framtid. Alle kjente forekomster i Norge er oppsøkt og kontrollert, og det er undersøkt om bestandene er i stabilitet eller endring. Bildet er mangfoldig; noen steder er det registrert tilbakegang, andre steder er det framgang. I arbeidet med handlingsplanen er belegg i norske herbarier gjennomgått, og forekomstene er kontrollert i felt. En del av det norske materialet er feilbestemt, og dette har ført til en større revisjon av vår kunnskap om artens utbredelse i Norge. Trusler mot artens forekomst i Norge er kartlagt, og tiltak for å hindre videre tap er foreslått. Purpurmarihånd har en spesiell økologi, knyttet til bestemte voksesteder, og foredraget gjør rede for disse økologiske forholdene. Presentasjonen tar opp hva det innebærer at en art får status som prioritert art. Purpurmarihånd er en av de vakreste plantene i den norske floraen, og presentasjonen blir illustrert med mange flotte bilder av en av perlene i den norske naturen.

Tirsdag 22. oktober: Per Magnus Jørgensen kåserer om «Palmer og eksotiske vekster på Lanzarote sett fra bassengkanten» og viser bilder fra sitt besøk der ved påsketider. Særlig vil han gå inn på de mange palmeartene og øyas vakre kaktushage.

Tirsdag 19. november: Steinar Skrede forteller med bilder om «Orkidéer i Tyrkia»
Med sine nesten 800.000 kvadratkilometer er Tyrkia et stort land. Det strekker seg fra Syria og Irak i øst over den anatoliske halvøya over Bosporos-stredet til Balkan i Europa. Landet rommer mange naturtyper, fra kystnære områder i sør, vest og nordvest med planteliv av mediterran karakter, til steppelandskap i sentrale Anatolia og store skogområder i nord mot Svartehavet. Steinar har besøkt landet i mars og i mai og studert en rekke av de nær 150 orkideartene som finnes i landet og viser bilder av så vel tidligblomstrende som senere arter fra sør, vest og nord i landet.

Tirsdag 3. desember: Hilary & John Birks will give a talk on «Scandinavian (and British) Alpines»
Our first ever botanical exploration was to the Abisko area of northern Sweden in 1965. Since then we have explored several areas in Scandinavia, including Svalbard and northern Finland. The talk will illustrate the wide range of alpine and arctic plants and their habitats in Scandinavia and discuss recent floristic changes in Scandinavia's alpine flora. We will also discuss some of the surprising 'alpines' that occur in Scandinavia and some of the 'alpines' growing in Britain and Ireland that, rather surprisingly, have not been found in Scandinavia.

Vel møtt!

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 2. september 2013

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Tidligere program:

Våren 2013
Høsten 2012
Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008