Møter og ekskursjoner - våren 2008

Kjære medlemmer!
Vårens program er klart og vi håper det vil friste!

 
MØTER

Møtene holdes tirsdager kl. 1900 i "lunsjrommet", De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégt. 41, 1. etg.

Tirsdag 26. februar. Årsmøte
Styrets beretning for året som gikk, valg av 2 delegater til Hovedforeningens Landsmøte og nye medlemmer i styret i Vestlandsavdelingen. Har du lyst til å gjøre en innsats i styret eller vet du om noen andre som vil, ta gjerne kontakt med en av oss før årsmøtet! Se egen innkalling.
Etter årsmøtet: "På gulljakt langs svaberg og gamle murer"
– Louise Lindblom forteller fra mangeårige studier av gulfargete bladlav på Nordkalotten.

Tirsdag 11. mars "Dovres istidsflora i lys av nye funn"
Aage Paus forteller om klimautvikling og innvandring av floraen til Dovre-området i istidens siste del. Oppdagelsen av senglasiale nunatakker i dette området gir nye momenter til forståelse av Dovrefjells spesielle flora.

Tirsdag 6. mai "Fra Robinson Crusoe-øya til Ny Kaledonia"
Daglig leder i Botanisk hage i Tromsø, Arve Elvebakk, er på besøk og benytter anledningen til å berette fra sine reiser på Sørlige halvkule (under forutsetning av at han er kommet hjem fra sitt siste besøk i Australia!)

EKSKURSJONER m.m.

Tirsdag 1. april: Vårtur til Milde
Vestlandsavdelingens første ekskursjon var til Milde i 1957. Den hadde som tema "Krokusblomstring på Milde med bevertning på Fana folkehøgskule." Vi går opp igjen sporene 51 år etter, og ser på Gamlehagen ved Fana Folkehøgskulen, der krokusblomstringen vil være på det beste. Dessuten inneholder hagen flere botaniske godbiter, spesielt av lav som vokser på trærne. Vi forsøker å få til en kafferast i Blondehuset. Turledere vil være Per H. Salvesen og Tor Tønsberg. Oppmøte ved hovedinngang for Botanisk hage (busslommen) kl 1730. Nærmere detaljer om turen: Per H. Salvesen ( per.salvesen@bot.uib.no eller mobil 92011177 [SMS]).

Søndag 25. mai: Arboretets dag
I forbindelse med ARBORETETS DAG på Milde vil vi i Vestlandsavdelingen ha stand ved Blondehuset/veksthusene i Arboretet på Milde fra kl. 1000 til 1600. Tema for dagen er: Norsk rødliste 2006. Vi vil gjerne markere at Vestlandet har noe å ta vare på i denne sammenhengen. Kunne du tenke deg å gjøre en innsats sammen med styret? Ta kontakt med Per H. Salvesen (per.salvesen@bot.uib.no, 92011177 eller 55987250). Mer info på hjemmesidene til Arboretet og Botanisk hage, Milde.

Søndag 15. juni: Villblomstenes dag
I år som tidligere markeres VILLBLOMSTENES DAG over hele landet. Det vil bli flere turer denne dagen. Har du lyst til å arrangere en tur i ditt nærområde? Ta kontakt med oss eller følg med på hjemmesiden www.villblomstenesdag.no. Oppmøtetid og -sted for turene vil også bli kunngjort i lokalaviser og på NBFs hjemmeside i god tid.

Fredag 20. - søndag 22. juni: Urvalmue og andre godbiter i Valdresfjellene
Fjelltur til Valdres: urvalmue, mogop, reinrose og andre tidligblomstrende, eksklusive arter. Overnatting på Stigs hytte i Kongslia i Vang fra fredag til søndag. Max 12-13 plasser inne i hytta, evt 2-3 telt utenfor. Ta med soveposer. Avreise med privatbiler fra Realfagbygget kl 1700 fredag. Felles innkjøp av mat underveis. Påmelding til turleder Stig Guntveit på e-post stig.guntveit@hotmail.com eller telefon: 91580340 innen 15. juni.

Med forbehold om endringer. Følg med på nettsidene våre!

Som tidligere oppfordrer vi alle våre medlemmer med egen e-post adresse til å sende den til linn.karlsen@bio.uib.no så kan vi lettere sende ut meldinger om endringer i programmet, nye turer, etc. til alle.

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 12. februar 2008