Møter og ekskursjoner - våren 2009

Kjære medlemmer!
Vårens program er klart og vi håper det vil friste!

 
MØTER

Møtene holdes tirsdager kl. 1900 i "lunsjrommet" (Rom 1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégt. 41, 1. etg.

Tirsdag 24. februar: Årsmøte med behandling av årsmelding, regnskap og valg (se egen innkalling). Etter årsmøteforhandlingene: ”På tur i Dolomittene” – Lene Synnøve Halvorsen viser bilder fra tre dager med vandring i blomstrende og til tider bratte fjellsider i Dolomittene (Nord-Italia). Området som ble besøkt ligger mellom 1500 og 3100 m.o.h., og den observerte flora og fauna blir presentert.
Årsmøte-innkalling HER (PDF-format).

Tirsdag 24. mars: ”Blant lyng og levende steiner i Sør Afrika; en botanisk reise til Kapp-landet og Namaqualand” – Fire Bergens-botanikere reiste sist høst til Sør-Afrika og møtte våren der. John-Arvid Grytnes, Fride Høistad, Inger Elisabeth Måren og Ole Reidar Vetaas forteller fra dette botanikernes paradis på jord, der de fikk se utrolig blomstring og levende steiner i Namaqualand, fynbos-vegetasjon med Protea og Ericaceae i Kapp-regionen, og ellers en utrolig diversitet i farger og former – vanskelig å fatte for en nordbo.

Tirsdag 21. april: ”Gotfried Bohr – en ikke uviktig rekrutt i botanikkens tjeneste – og hans mulige funn av trådbregne i Bergen” – Per Magnus Jørgensen bringer en av botanikkens tidlige pionérer i vårt land fram i lyset. Hans herbarium er forsvunnet og det finnes stort sett kun rykter tilbake om hans bragder i så måte, men med ett meget merkverdig unntak: et eksemplar av trådbregne, Pilularia globulifera, i herbariet i Oslo. Det ble i følge M. N. Blytts etikett funnet ved Bergen av Bohr. Hvem var mannen – og kan funnet etterspores?

Tirsdag 5. mai: ”Fra regnskog til ørken i det vestlige USA – II” – Solfrid Hjelmtveit og Tor Tønsberg fortsetter billedkavalkaden fra sin tur i Nord-Amerika våren 2007. På julemøtet i fjor var regnskog og redwood hovedtema. Denne gangen settes fokus på ørkenplanter i Nevada og Arizona.

KURS

Søndag 10. mai: Innføring i Artsobservasjoner
Vestlandsavdelingen inviterer til kurs i bruk av GPS-navigator og kart og øvelse i rutiner for innlegging av artsobservasjoner i Artsdatabanken (se http://artsdatabanken.no).
Vi møtes kl. 1000 på P-plassen til Telenorbygget ved Birkelandskiftet bussholdeplass (endestasjon for mange ruter) og tar derfra en times tur i det grønne for å samle posisjonsdata om arter vi finner (husk slagstøvler). Du kan bruke en GPS-navigator, men det behøves ikke. Det holder lenge med en kopi av kart (vi tar med noen) og blyant/kulepenn for å prikke inn funn. Etter turen samles vi i administrasjonsbygget ved Arboretet og Botanisk hage på Milde, der vi får låne PC’er for å legge inn dagens funn via internett. Ta gjerne med egne funn fra andre steder og kart/GPS. Husk også matpakke! Påmelding innen onsdag 6. mai til en av kurslederne: Anne Bjune (928 87 229, anne.bjune@bio.uib.no) og Per H. Salvesen 920 111 77, per.salvesen@bot.uib.no).

TURER / AKSJONER

Søndag 7. juni: Arboretets dag. Tema for dagen er Dagliglivets kulturminneri anledning Kulturminneåret. Vi tenker å markere dagen ved å kaste lys på folkelige navn på planter, en kulturminneskatt som raskt vil gå i glemmeboken når kravene til standardisering i dataverdenen øker. Vi håper å få sammen nok folk til å stille med stand.

Villblomedagen 2009, søndag 14. juni. Det vil bi arrangert turer i vårt område. Følg med på DE NYE hjemmesidene til NBF på http://www.botaniskforening.net/! Vestlandsavdelingen konsentrerer kreftene om en orkidéjakt:

Søndag 14. juni: Uvanlig engmarihand i Hordaland. DNA-analyser av engmarihand fra lokaliteter over hele landet er utført av Mikael Hedren i Lund. I Hordaland skiller engmarihand seg fra alle andre lokaliteter i Skandinavia. Man har funnet at vi har den lite påaktete underarten pulchella av Dactylorhiza incarnata, som ellers bare er kjent fra Storbritannia. I Norge er lokaliteter kjent fra Bømlo, Etne og Kvam. En sak som bør ettersøkes! Vi inviterer til langtur Bergen-Bømlo-Jektevik-Tysnes-Ølve-Mundheim-Hatvik-Os-Bergen med Steinar Skrede som turleder. Oppmøte på P-plassen ved Kiwi-butikken i Skjoldskiftet (vis à vis Esso’en sør for Nesttun), avreise kl. 0815. Deltakelse forutsetter at vi kan mobilisere nok privatbiler. Ta kontakt med turleder (99252796, e-post: steinar.skrede@helse-bergen.no) eller Gidske Andersen (55583343, e-post: gidske.andersen@bio.uib.no) for påmelding og transport innen onsdag 10. juni.

Søndag 5. juli: Jordalsvassdragets flora. Det eksisterer en gammel opplysning om at trådbregne, Pilularia globularia, er funnet i Eidsvåg. Opplysningen er høyst usikker, og det er antatt at planten må være utgått. Men har noen trålet vassdraget for vannplanter? Vi tenker å sjekke nøyere hva som vokser i og ved vatnet. Oppmøte kl. 1000 på P-plassen ved kjøpesenteret i Eidsvåg (utenfor Hjelles bakeri i Vollane 1, innkjøring fra Ervikveien). Buss nr. 80 stopper like ved. Turleder: Per H. Salvesen. Påmelding innen torsdag 2. juli til turleder (per.salvesen@bot.uib.no, 920 111 77).

Helgetur med overnatting til Vestvidda 21. – 23. august. Etter suksessen med turen til Opesjo, arbeider vi med planer for en tur lenger sør på Vestvidda i år. Lars Sekse forteller at floraen er svært rik også i området omkring Vatnasete opp fra Sekse. Vi kan overnatte på en støl han har tilgang til der. Det blir noe mer strabasiøst enn i fjor, siden det ikke er mulig å kjøre opp, og det er ca. 3 timer bratt opptur før en kommer opp på vidda. Så ligg dokker i hardtrening! Vi kommer tilbake nærmere sommerferien med mer detaljer, men sett allerede av dagene i kalenderen! Kontakt: Gidske L. Andersen (55583343, gidske.andersen@bio.uib.no)

Som tidligere oppfordrer vi alle våre medlemmer med egen e-post adresse til å sende den til solfrid.hjelmtveit@bm.uib.no så kan vi lettere sende ut meldinger om endringer i programmet, nye turer, etc. til alle.

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, februar 2009

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Høsten 2008
Våren 2008