Møter og ekskursjoner - våren 2010

Kjære medlemmer!
Vårens program er klart og vi håper det vil friste!

  Fra Solstråleøyna
MØTER

Sted: LUNSJROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen. [Bruk inngangen i sør-enden av bygningen, den er åpen!]
Tid: kl. 19.00

Tirsdag 23. februar: Årsmøte med behandling av årsmelding, regnskap og valg (se egen innkalling). Etter årsmøteforhandlingene: ”Biskop Johan Ernst Gunnerus og botanikken” – Per Magnus Jørgensen tar for seg en av botanikkens fedre i Norge. Gunnerus var verken utdannet botaniker eller presteviet, da han ble utnevnt til biskop i Nidaros. Men det ble likevel han som skulle utgi den første norske flora. På sine visitasreiser samlet han materiale til utgivelsen av sin 'Flora norvegica' 1766, en bemerkelsesverdig beretning med mange originale observasjoner og førstegangs beskrivelser av mange arter i vårt land.

Tirsdag 4. mai: ”Bekkekløfter i Hordaland og Rogaland: fuktig og eksotisk botanikk ”. – Per Gerhard Ihlen ved Rådgivende Biologer AS og Hans H. Blom fra Skog og Landskap tar oss med på tur til fuktige, skyggefulle og vanskelig tilgjengelige bekkekløfter. Botanisk sett viser de seg svært spennende og eksotiske. I arbeidet med kartleggingen av biologisk mangfold i Norge er det prioritert å undersøke vassdragstilknytta naturtyper som bekkekløfter. Naturtypen er av spesiell interesse i forbindelse med mulig skogvern, men har også kommet i fokus i forbindelse med vannkraftinteresser. Per G. Ihlen har sammen med Hans H. Blom stått for denne kartleggingen i Hordaland og Rogaland og vil gi oss et innblikk i noen av sine funn på de 100 undersøkte lokalitetene.

TURER / AKSJONER

Søndag 9. mai: Eksotiske bekkekløfter og steil natur i Masfjorden. Hans Blom og Per G. Ihlen tar oss med på båttur og deretter til fots opp gjennom en ultrahumid bekkedal med rikelig av moser og lav, til noen av de mest gigantiske steinblokkene vi vet om på våre kanter. Dersom tid og forhold tillater, ser vi også på ganske uberørte fragmenter av eik- og lindeskog med håp om spennende epifytter. Lokaliteten er ikke undersøkt botanisk og vi håper også å finne spennende vårplanter. Terrenget er til dels krevende og uveisomt, og vi må regne med fuktig og våt mark. Husk godt fottøy og ta med niste for heldagstur! Avreise kl. 0900 fra Bergen. Nærmere opplysninger fra turledere: Hans Blom (hans.blom@skogoglandskap.no) eller Per G. Ihlen (per.ihlen@radgivende-biologer.no). Påmelding innen torsdag 6. mai til Per H. Salvesen (per.salvesen@bm.uib.no evt. mobil 920 111 77).

Arboretets dag, søndag 30. mai. Vi tenker å markere Botanisk forening. Til det trenger vi din innsats! Ta kontakt med per.salvesen@bm.uib.no om du vil være med.

Søndag 13. juni: Floraen på Solstråleøyna og omliggende øyer, Tysnes. I øst-enden Godøysundet på Tysnes ligger Solstråleøya. Den ble i 1889 kjøpt av en eksentrisk engelskmann som bygde et fantasislott med parkanlegg omkring. I 1906 - etter å ha flyttet tilbake til England, ga han øya til kronprins Olav. Slottet ble revet og i 1930 bygde kronprinsen ei hytte og vaktmesterbolig på øya. I seinere tid er denne prinsehytta flytta til Godøysund hotell. I 1992 gav kongen øya tilbake til allmennheten som friluftsområde. Men midt inne på øya har det gjennom årene vokst til lauvskog med frodig dekke av bergflette. Floraen er en blanding av stedegne og innplantede arter, og vi håper å finne noen godbiter. Vi er blitt kontaktet av Solstråleøyas Venelag med spørsmål om hjelp til å bestemme planter som finnes på øya, deriblant en sjelden orkidé som dufter. De vil være behjelpelig med båttransport fra kaien på Våge. Avreise fra Bergen kl 0900. Ta kontakt med turleder, Per H. Salvesen (920 111 77, e-post: per.salvesen@bm.uib.no), for påmelding og detaljer om transport innen onsdag 9. juni.

Villblomedagen, søndag 20. juni. Turer i regi av Villblomstenes dag blir annonsert på nettstedet www.villblomstenesdag.no. Følg med der! Om du gjerne vil arrangere tur eller trenger hjelp til å arrangere tur i ditt nærområde, ta kontakt på nettsidene til Villblomedagen direkte eller med Vestlandsavdelingen (http://org.uib.no/nbfvest).

Helgetur med overnatting til Vestvidda 20. – 22. august (alternativ dato: 27.-29.). Etter suksessen med turen til Opesjo i 2008, var det en nedtur at vi måtte avlyse i fjor. Men vi har fortsatt planer for en tur lenger sør på Vestvidda. I år oppfordrer vi til å holde av to helger. Dersom værgudene slår seg vrange helgen 20. – 23. august, vil turen gå helgen etter. Så hold av begge alternativer enn så lenge! Lars Sekse forteller at floraen er svært rik også i området omkring Vatnasete opp fra Sekse. Vi kan overnatte på en støl han har tilgang til der. Det blir noe mer strabasiøst enn i 2008, siden det ikke er mulig å kjøre opp, og det er ca. 3 timer bratt opptur før en kommer opp på vidda. Så ligg dokker i hardtrening! Vi kommer tilbake nærmere sommerferien med mer detaljer, men sett allerede av dagene i kalenderen! Kontakt: Per H. Salvesen (920 111 77, per.salvesen@bm.uib.no)

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, februar 2010

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008