Våren 2011

Kjære medlemmer!
Det nye styret har vårens program klart. Vi håper det vil friste!

 

Sted: LUNSJROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

Tirsdag 22. mars: "En botanisk reise til Hubei og Yunnan i Kina" – Bjørn Moe forteller om opplevelsene fra sin reise i sørvestlige Kina våren 2010, med Rhododendron og Primula i blomst, for å nevne noe.

Tirsdag 12. april: "Vulkanhopping i vestlige USA" – Astri Botnen, Solfrid Hjelmtveit og Tor Tønsberg tar oss med til Mt. Rainier, Crater Lake og Yellowstone. Det blir dramatisk landskap og spennende flora med vakre blomster.

Turer, aksjoner m.m.

Søndag 8. mai: Dagstur til Neshalvøya nord for Mundheim.
I Hansvågen ligger planene for utbygging av skipsverft. En utredning er i gang for å dokumentere det biologiske mangfoldet, og vi har vært noen turer til området tidligere. Men det er store områder å gå over og mange plantegrupper som skal undersøkes. Vi setter hovedfokus på mosene og har håp om å gjøre fine funn i bekkedrag og på bergvegger. Til å lede an har vi fått med Hans Blom fra Institutt for Skog og landskap. Vi tar utgangspunkt ved Nestunet, oppmøte kl. 10:30. Kontakt Per H. Salvesen for påmelding (92011177, per.salvesen@bm.uib.no).

Søndag 5. juni: Registrering av hvit skogfrue i planområde for utvidelse av riksvei 7, Kvam. På strekningen fra Steinstø østover til kommunegrensen mellom Kvam og Granvin finnes Norges største forekomst av kvit skogfrue (Cephalanthera longifolia). Sommeren 2005 deltok Vestlandavdelingen av Norsk Botanisk Forening i registrering av disse forekomstene. Nå er Hordaland vegkontor i gang med planene for å utvide veien, og det skal foretas større sprengingsarbeider på to strekninger. Planen er å sette eksemplarer av kvit skogfrue, som er fredet, til side mens anleggsarbeidene pågår, og så plante dem tilbake igjen etterpå. Botanisk forening er forespurt om å bistå med detaljregistrering og merking av plantene før en går i gang med maskiner. Vi håper mange vil være med på dette! Ta kontakt med turleder Bjørn Moe for påmelding og detaljer om oppmøte (92640898, e-post: bjorn.moe@bm.uib.no).

Søndag 19. juni: ”Villblomedagen 2011” på Hiskjo, Bømlo.
I anledning ”Villblomedagen 2011” inviterer vi til floravandring i lynghei, grasbakker og myr på den sørlige delen av Hiskjo vest på Bømlo. Her finnes store forekomster av kalkkrevende planter som regnes for typiske for Vestlandet, men som de færreste kjenner. Vi håper å finne bl.a. blodtopp (Sanguisorba officinalis), vestlandsvikke (Viccia orobus), solblom (Arnica montana) og mange flere i blomst. Avreise fra Bergen kl 0900, frammøte ved moloen mellom Hilskjo og Hiskholmen kl 1200. Ta kontakt med turleder, Per H. Salvesen for påmelding og detaljer om transport innen onsdag 15. juni (92011177, per.salvesen@bm.uib.no).

Søndag 14. august: Kalkflora med orkidéer i Mauranger, Jondal.
Mellom Reppakruna og Halsen (kartblad 1315 III Odda, vestover opp fra vegen til Jukla – LM 517 740) ligg eit bratt område østvendt med svært rik blomsterflora om lag 600–900 moh. med marihand (Dactyloriza) i store mengder i tillegg til brudespore (Gymnadenia conopsea), kvitkurle (Leucorchis albida), grønnkurle (Coeloglossum viride), rødsveve (Hieracium scandinavicum) og annen kalkflora. Geir Flatabø leiar tur i dei bratte og ville fjella inst i Mauranger. For påmelding: kontakt med turleder Geir Flatabø (4813 9610, e-post: geir.flatabo@gmail.com) eller Per H. Salvesen (92011177, per.salvesen@bm.uib.no).

Som tidligere oppfordrer vi alle våre medlemmer med egen e-post adresse til å sende den til solfrid.hjelmtveit@bm.uib.no slik at vi lettere kan sende ut meldinger om endringer i programmet, nye turer, etc. til alle.

Vi anbefaler også:

Helgeseminar fredag 27. – søndag 29. mai: I anledning ’Skogens år 2011’ inviterer Dagny Fuglø i samarbeid med Naturvernforbundet til helgeseminar over temaet ’Biologisk mangfold i skog’. Seminaret vil ha base ved kurs- og konferansesenteret i Hestavikjo, Skjelnesodden på Varaldsøy. Her er det innkvartering og måltidene blir servert.

Program:
Fredag: fra kl. 1700 ankomst og innkvartering, Jan Haugland, lærer ved Steinerskulen, Fantoft, vil snakke om kreftene i naturen.
Lørdag: ekskursjon i skogen fra morgenen av. Foredrag om skogøkologi, biolaogisk mangfold og klima ved Arnodd Håpnes og Rein Midteng, Norges Naturvernforbund og ved Sigbjørn Grønås, Universitetet i Bergen.
Søndag: ekskursjon. Hjemreise fra kl 1500
Sted: Hestavikjo konferansesenter. For påmelding, kontakt Dany Fuglø (mobil 41693576).
Vestlandsavdelingen er ikke arrangør, men oppfordrer medlemmene til å delta!

 

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 25. februar 2011

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008