Våren 2012

Kjære medlemmer!
Vårens program er endelig klart og vi håper det vil friste!

 
MØTER

Sted: MØTEROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

Tirsdag 14. februar: Årsmøte med behandling av årsmelding, regnskap og valg (se egen innkalling).
Etter årsmøtet: «Boreale regnskoger og lav i Trøndelag» – Førsteamanuensis Håkon Holien, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, tar oss med til Midt-Norges fuktige barskoger og viser oss mange av de interessante epifyttiske lavartene som her har sine eneste eller viktigste leveområder i Europa.

Tirsdag 13. mars: «Bøkens innvandring til Norge. Hva vet vi?»
- Bøk er et av de viktigste kulturtrær i Europa: ordet bokstav ("bøkestav" om en vil) vitner om tidligere tiders forkjærlighet for dette treslaget til å riste runer, og når bonden hadde svin på skogen, var det ofte i bøkeskog. I senere tid har historien til bøkeskogene her i landet vært gjenstand for offentlig ordskifte og vi synes derfor det er på sin plass å ta opp temaet i Botanisk Forening. Seniorforsker ved Norsk institutt for skog og landskap, Tor Myking og forsker ved Bjerknessenteret i Bergen, Anne Elisabeth Bjune gir oss en oppdatering om nyere resultater fra henholdsvis genetiske analyser av bøkepopulasjoner i Nord-Europa og undersøkelser av pollen avsatt fra norske bøkebestand opp gjennom tidene.

TURER / AKSJONER MM.

Fredag 8. - søndag 10. juni: Helgetur til lokaliteter for skredmjelt i Hjelmeland.
Lokaliteten for skredmjelt i Førrejuvet har vært kjent fra langt tilbake og var inntil nylig eneste kjente lokalitet for denne arten i Norden. I fjor sommer ble den ganske sensasjonelt også funnet på en annen lokalitet ikke langt unna. Vi inviterer til overnattingstur med dagsekskursjoner til begge lokalitetene. Planen er å reise inn og legge oss i posisjon ved Jøsenfjorden fredag kveld.
Lørdag: skyss med båt inn til Førre tidlig lørdag morgen med retur om ettermiddagen. Det meste av dagen går med til å ta seg fram til skredmjeltlokaliteten i Førrejuvet, men vi får også med oss en interessant edelløvskog i botnen av dalen med aske- og almestyver med snadder-epifytter av lav og mose. Fotturen er ganske strabasiøs og krevende, men om noen ønsker å kun være med på båtturen, er den en stor naturopplevelse i selv!
Søndag: oppsøker vi den nye skredmjelt-lokaliteten, der det også er flere forekomster av norsk malurt. Vi tenker å invitere med oss en geolog som har oppdaget et kjempekrater, "Ritlandskrateret", som vi passerer på veien. Området er lett tilgjengelig.
Turleder og kjentmann er Anders Lundberg. Påmelding innen mandag 4. juni til turleder (mobil: 915 87014, e-post: anders.lundberg@geog.uib.no) eller til Per H. Salvesen (mobil: 92011177, e-post: per.salvesen@um.uib.no). Overnatting i campinghytter. Det vil bli mulig for den som kun ønsker å delta på søndagens tur å avtale særskilt oppmøte med turleder. Pris for overnatting og skyss er ikke klar i skrivende stund.

 

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Eldre program:

Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008