Våren 2013

Kjære medlemmer!
Vårens program er endelig klart og vi håper det vil friste!

 
KURS

Lørdag 1. juni, kl. 10:00 – 14:00: «Plantefotografering i praksis»
— Vi har fått Alf Edgar Andresen, som er profesjonell fotograf og ivrig amatørbotaniker, til å holde kurs i plantefotografering med digitalkamera. Kurssted: Arboretet på Milde. Først vil Alf Edgar forelese med eksempler i biblioteket, før vi går ut og fotografererer. Deretter samles vi inne og ser på bildene. Påmelding innen onsdag 28. mai til Bjørn Moe (bjorn.moe@um.uib.no; 92640898) eller Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 920 111 77). Oppmøte: Arboretet, administrasjonsbygningen kl. 10:00. Vi regner med det vil vare til ca. kl. 14:00. Ta med eget kamera!

TURER

Tirsdag 7. mai: Misteltein viltvoksende i Sandviken i Bergen?
Vi har fått tips om at misteltein finnes viltvoksende i lien ovenfor Måseskjæret mot Fjellveien i Sandviken, og inviterer til ettermiddagstur for å verifisere funnet og ettersøke arten i omegnen. Oppmøte kl. 18:00 på gangbroen over Helleveien (E16) før tunnelen (mellom Sandviksveien og Amalie Skrams vei). For nærmere opplysninger om turen, kontakt undertegnede.

Søndag 16. juni: Dagstur til Fedje på Villblomedagen.
Norsk Botanisk Forening arrangerer i år «Villblomstenes dag» den 16. juni. Vårt bidrag er en dagstur til heiene i havgapet på Fedje. Vi vet at floraen endres over tid. Noen arter går tilbake og forsvinner når bruken av landskapet endres, andre arter kommer inn med ny bruk, som tilfeldige adventiver eller ved at hageplanter forvilles. Herbariet ved Universitetsmuséet ønsker å samle materiale til å dokumentere disse endringene, og inviterer til dugnad med mål å samle belegg av så mange plantearter som mulig fra Fedje kommune ytterst i havgapet i Nordhordland. Det vil bli gitt instruksjon i innsamlingsteknikker og bruk av plantepresse. Dessuten hjelp til å bestemme vriene arter. Vi vet at det finnes sjeldne arter på Fedje, og temmelig sikkert vil det dukke opp overraskelser.

Turleder er Jenny Smedmark fra Herbariet. Oppmøte på fergekaien, Sævarøy før ferjeavgang til Fedje kl. 11:15. Vi forsøker å sette opp skyss fra Bergen. Påmelding innen onsdag 12. juni til turleder (jenny.smedmark@um.uib.no) eller Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 92011177).

Søndag 18. august: Dagstur til Fuglebergstøda ved Hardangerfjorden.
Området omkring Fuglebergstøda og Skarvatun i Kvam kommune er berømt for en særlig rik og variert flora. Vi vil besøke velutviklete rikmyrer, kalkfuruskog, varmekjær edelløvskog og varme strandberg og –klipper. Her finnes rike forekomster av barlind, kristtorn og bergflette, og det er i senere år funnet sjeldne, rødlistete arter. Arboretet og Botanisk hage er gitt i oppdrag å samle frø av slike arter for å sikre dem for ettertiden i frøbank og dyrkning i hagen. Men først må vi finne dem. Botanisk forening er invitert til å være med å lete, og vi oppfordrer alle medlemmer til å bli med! turleder: Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 92011177) og Bjørn Moe (bjorn.moe@um.uib.no; 92640898). Vi møtes ved Ølve kirke kl. 11:00 og drar samlet derfra. For påmelding til skyss, ta kontakt med turledere innen onsdag 14. august.

Søndag 1. september: «Soppens dag» i Blondehuset Arboretet på Milde kl. 13:00–17:00.
Soppforeningen i Bergen arrangerer i år som tidligere, en stor samling av sopp-interesserte i omegnen den første søndagen i «sopptember». Hvert år lager de en unik utstilling over sopper samlet ferske i vårt distrikt, mer enn 250 arter pleier å være resultatet!!! Vi anbefaler alle som er interessert i biologi, botanikk og spesielt sopp, å ta turen til Milde og besøke utstillingen i Blondehuset! Det blir avholdt soppkontroll og det serveres varm soppsuppe fra kl. 13:00.

Høstens program er for øvrig under arbeid. Vi har noen forslag til møter med foredrag, vi forsøker å få til en ettermiddagsekskurjon etter lav og arbeider med en fotokveld i høstmørket. Mer om dette i august.

Som tidligere oppfordrer vi alle våre medlemmer med egen e-post adresse til å sende den til solfrid.hjelmtveit@um.uib.no slik at vi lettere kan sende ut meldinger om endringer i programmet, nye turer, etc. til alle. (Husk også å melde adresseforandringer til oss.)

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 30. april 2013

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Tidligere program:

Høsten 2012
Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008