2015

Kjære medlemmer!
Programmet for 2015 er klart og vi håper det vil friste!

[NB! dette er programmet kun for mars, vi kommer tilbake med mer for resten av året!]

 
Møter

STED: "LUNSJROMMET" I REALFAGBYGGET, DE NATURHISTORISKE SAMLINGER. (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19.00

Årsmøte tirsdag 3. mars.
Egen innkalling vil bli sendt ut i god tid før møtet. Etter årsmøtets forhandlinger: «Fra foreningens turer til Sunnhordland og Austevoll sommeren 2014». Ta med bilder!

Tirsdag 24. mars: «En floristisk reise til det sørvestlige hjørnet av Vest-Australia»
Inger Måren forteller og viser bilder fra det sørvestlige hjørnet av Vest-Australia. Her finnes en spesiell og vakker vegetasjon som er særlig kjent for sine praktfulle skoger, høye eukalyptus-trær og artsrike kwongan krattskoger. Bli med på en rundreise som viser våraspektet og bredden i vegetasjonstyper og flora i denne spesielle regionen langt, lang borte. sammen med kolleger har Inger besøkt vegetasjonstyper med mystiske navn som kwongan-lynghei, jarrah-skog, wandoo-krattskog, karri-skog, samt mangrover, stromatolitter, saltlaguner og grotter....

Turer / Ekskursjoner

DATO Villblomedagen
http://www.uib.no/arboretet/88692/villblomstens-dag

Kurs

Lørdag 7. mars: «Trærne før våren».
Å kjenne ulike bartrær fra hverandre kan være vanskelig på Vestlandet, der så mange arter er innførte og plantet i skog og mark. I Arboretet på Milde finnes de fleste tilgjengelige på ett brett, og vi inviterer til kurs i bestemmelse av artene. Vi ser også på lauvtrærne, som før de får nye blad om våren også kan være vanskelige å holde rede på. Kurset er et samarrangement med Arboretets venner.
Påmelding til kursleder: Per H. Salvesen (epost: per.salvesen@um.uib.no; telefon: 92011177 innen onsdag 4. mars).
OPPMØTE: ved veksthuset i Arboretet kl. 10:00

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 10. mars 2015

OBS: Vi kan nå følges på Facebook!

Tidligere program:

Høsten 2014
Våren 2014
Høsten 2013
Våren 2013
Høsten 2012
Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008