2016

Kjære medlemmer!
Programmet for 2016 er klart og vi håper det vil friste!

 

Sted: LUNCHROMMET (1104), Avdeling for Naturhistorie (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19:00

MØTER

STED: "LUNSJROMMET" I REALFAGBYGGET, DE NATURHISTORISKE SAMLINGER. (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19.00

Tirsdag 15. mars: Årsmøte i Norsk botanisk forening, Vestlandsavdelingen.
Etter årsmøteforhandlingene: «Varaldsøy – et paradis for moser og andre planter» - Anders Lundberg. Foredraget vil bli fulgt opp med ekskursjon i juni.

Tirsdag 29. april: «En botanisk vandring vestenfor vest i Irland»
Jørn Erik Bjørndalen har arbeidet en årrekke i Irland som gjesteprofessor ved Trinity College i Dublin. Han tar oss med til vestkysten av Irland, der vi særlig blir kjent med det fantastiske kalksteinslandskapet The Burren, Aran Islands ute i havgapet, Connemara og County Mayo. Floraen er en salig blanding av ulike elementer som spenner fra alpine til mediterrane arter, og fra hyperoseaniske til sørøstlige steppearter i et variert spekter av naturtyper.

TURER m.m.

Søndag 13. mars: Lav på Milde
Store Milde har en svært rik flora av lav. Særlig på de staselige, løvtrærne i Gamlehagen ved den tidligere herregården som nå huser Fana folkehøgskule, vokser mange spennende og sjeldne arter. Vi ser også på de tidligste vårblomstene som nå titter fram om våren er i rute. Turen ledes av Tor Tønsberg, Universitetsmuseet i Bergen. Etter turen går vi inn og får en innføring i hvordan vi bestemmer lav. Arrangeres i samarbeid med Arboretets venner. Påmelding innen onsdag 9. (begrenset antall) til turleder Tor Tønsberg (e-post: tor.tonsberg@uib.no; tel: 5558 3333) eller Bjørn Moe (e-post: bjorn.moe@uib.no, tel: 92640898).
Frammøte kl. 1015: Store Milde, Vegkryss ved Fana folkehøgskule (ta med mat & drikke) (Parkering i Mildevågen eller buss rute 53 – Milde Hjellestad til nest siste holdeplass).

Søndag 10. april: «Over Munkebotn etter misteltein».
For et par år siden ble misteltein (Viscum album) funnet viltvoksende like ved Fjellveien i Sandviken. Nå har vi fått rapport om en ny forekomst ved Munkebotnveien. Vi inviterer til «fjelltur» fra Eidsvågsiden for å verifisere og dokumentere denne forekomsten. Vi kikker selvsagt etter om det skulle dukke opp flere forekomster av arten, som ser ut til å være i spredning omkring Bergen. Og vi vil se etter forekomster av andre sjeldne arter som skal finnes i området, blant annet gløsbekkmose.
Kontakt: Per H. Salvesen (e-post: per.salvesen@uib.no; tel: 92011177).
OPPMØTE: Jordalsveien nr. 1 (ved Åsane gamle kommunehus), kl. 11:00

Fredag 3. til søndag 5. juni: «Varaldsøy – et paradis for botanikere».
Overnattingstur. Varaldsøy er et botanisk paradis med et mangfold av naturtyper og ulike plantearter. Turen vil gå gjennom bratte, frodige edelløvskoger med stort innslag av barlind og noen magastore eiker med interessante epifytter, både moser og lav. Vi regner med et velutviklet våraspekt i undervegetasjonen med innslag av såvel typiske vestlandsplanter som regionalt sjeldne arter. Spesielt fokus blir det på moser, som finnes i stort monn på trestammer, på bakken og på bergvegger. Vi får se en rekke gode vestlandsarter som stabbesteinmose, kystblankmose og kystflak, og mer sørlige og sjeldne arter som gullveikmose. Lav er det også her, på ask vokser bl.a. den rødlistede rødflekklav i store flak. Et annet høydepunkt blir mosen Scopholophila lingulata. Den ble funnet i høst som ny for Norden, nærmeste kjente voksested er i Alpene. Det er mye av den der vi skal se den på Varaldsøy. Like ved vokser det store mengder av den flotte kalktuffmose. Turen er åpen for alle interesserte.
Kontakt og p[melding: (innen 25. mai): Anders Lundberg (e-post: anders.lundberg@uib.no; tel: 91587014)

Søndag 19. juni: «Villblomedagen».
Vestlandsavdelingen oppfordrer til å lage arrangementer! Allerede nå kan vi love at det blir blomstervandring for å se på ville planter på Milde med utgangspunkt i Botanisk hage. Turleder Bjørn Moe. Arrangeres i samarbeid med Arboretets venner.
Kontakt: Bjørn Moe (e-post: bjorn.moe@uib.no; tel: 92640898).

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 18. februar 2016

OBS: Vi kan nå følges på Facebook!

Tidligere program:

Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014
Høsten 2013
Våren 2013
Høsten 2012
Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008