Om NKS Bergen

Om Norsk Kjemisk Selskap avdeling Bergen

NKS-logo

Kjemisk Selskap har som formål " å virke for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere og ivareta deres faglige interesser". Alle med tilknytning til kjemi gjennom utdanning eller yrke er velkommen som medlem. Bergen avdeling omfatter i følge vedtektene selskapets medlemmer som er bosatt "i Bergen og omegn". Avdelingen har en nesten 90 år lang historie, i det den i 1923 ble stiftet som Den Kemiske Forening i Bergen etter initiativ av dr.ing. Thomas Svanøe, i utgangspunktet med 17 medlemmer. I 1926 gikk foreningen inn i NKS og har blitt der siden.


Hva gjør vi?

NKS-Bergens gamle logo

NKS-Bergens gamle logo.


Såfremt mulig, arrangerer vi faglige møter omtrent en gang i måneden. Her inviterer vi alle -medlemmer og ikke-medlemmer- til et foredrag avholdt av personer med bakgrunn og yrke innen et kjemisk område. Bortsett fra et kjemisk innhold (definisjonen kan gjerne strekkes noe, dersom temaet synes spesielt interessant), kan temaet for disse foredragene være nesten hva som helst. Vi forsøker så godt vi kan å gi våre deltagere en interessant (og gjerne morsom) opplevelse. Temaene inkluderer således dagsaktuelle saker, industielle utfordringer, helse og populærkjemi.


Noe sjeldnere, men like fult populært, er ekskursjonene som avholdes to-tre ganger per halvår. Her besøker vi ulike bedrifter der kunnskap om og bruk av kjemi utgjør en viktig del av driften. Dette er særlig interessant for studenter som ønsker å lære hvilke jobbmuligheter som faktisk finnes i og omkring bergen!


Vel så viktig som de faglige diskusjoner er det sosiale elementet. Tradisjon tro inkluderer våre faglige sammenkomster også en sosial komponent der vi sørger for en enkel servering (vanligvis pizza og drikke). Med mindre annet er bestemt, er serveringen selvsagt gratis! I noen sjeldne tilfeller er betaling nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre et arrangement, men vi forsøker å begrense dette. NKS-medlemmer får selvsagt rabatt ved slike tilfeller.

NKS-bergens tidlige historie | NKS-Bergens 50-årsjubileum | NKS-Bergens 75-årsjubileum | Liste over tidligere formenn i NKS-styret

MiSwaco-logo Clariant-logo
Valid CSS! Valid XHTML 1.1

Design © 2012
Fredrik R. Hansen