NKS Bergens fond

Om fondet:

Fondets avkastning skal brukes til utdeling av reisetilskudd til medlemmar av NKS Bergen avdeling, for deltagelse i møter i Norden, fortrinnsvis arrangert av Norsk Kjemisk Selskap eller tillsvarande organisasjoner i de øvrige nordiske land. Søkere må ha vært medlemmer i NKS i minst 2 år for å komme i betraktning. Unntak kan gjøres for søkere som holder på med spesialutdannelse i kjemi. Skriftlig søknad stilet til formannen i NKS-Bergen avdeling må foreligge. Den ordinære søknadsfristen er 31. Mars. 

Vedtekter av 1981 for NKS-Bergen avdelingens fond

MiSwaco-logo Clariant-logo
Valid CSS! Valid XHTML 1.1

Design © 2012
Fredrik R. Hansen