Styret

Styret i NKS-Bergen pr. 2014

NKS-logo Vi i styret har ansvaret for planlegging og utførelse av alle aktiviteter i regi av NKS-Bergen.

Hvis du ønsker å ta kontakt med oss i NKS-Bergen / Styret kan du sende en e-post til:
nksbergen@webmail.uib.no

Styreleder

Camilla Løhre

Camilla Løhre

Master i miljøkjemi. Arbeider som stipendiat innen forskningsgruppen for petroleum- og kolloidkjemi ved UiB, med avhandling rettet mot fornybare energikilder.
Camilla.Lohre@kj.uib.no

Nestleder

Inger Høstmark

Inger Høstmark

Master i Organisk Kjemi. Arbeider som prosessingeniør hos Aibel AS.
ingerhostmark@gmail.com

Kasserer

Audun Drageset

Audun Drageset

Mastergrad i Organisk kjemi. Stipendiat ved Universitetet i Bergen. Jobber innen Organisk syntese og legemiddelkjemi med fokus på flow kjemi.
Audun.Drageset@kj.uib.no

Styremedlem/Webansvarlig

Alette Løbø Viken

Alette Løbø Viken

Master i fysikalsk kjemi. Jobber som stipendiat innen fysikalsk kjemi og EOR, innen forskningsgruppen for petroleum- og kolloidkjemi ved UiB.
Alette.Viken@kj.uib.no

Styremedlem/Webansvarlig

Rhiannon Lewis

Rhiannon Tveiten Lewis

Rhiannon har doktorgrad i fysikalsk kjemi. Tok graden sin i NMR-gruppa på Kjemisk institutt, UiB. rhiannon.lewis@kj.uib.no

Tidligere styremøter.

MiSwaco-logo Clariant-logo
Valid CSS! Valid XHTML 1.1

Design © 2012
Fredrik R. Hansen