Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

Den Illegale Pressen

 

Et av de første tiltak den tyske okkupasjonsmakten iverksatte var å ta kontroll over norske medier.  Aviser og radiostasjoner ble underlagt strenge rammer for slik å kunne fungere som propagandaapparat for NS og den tyske overmakten.  Allerede fra sommeren 1940 vokste det derfor frem en illegal presse som formidlet ”ulovlige” nyheter.  Antallet illegale aviser steg imidlertid drastisk etter at det i August 1941 ble innført forbud mot å eie radioer. Totalt ble det gitt ut mer enn 300 illegale aviser under krigen. Disse var av svært ulik teknisk kvalitet, fra håndskrevne og stensilerte ark til trykte aviser på mange sider. De fleste avisene var enten utgitt av grupper tilknyttet Hjemmefronten eller NKP (Norges Kommunistiske Parti).

Anslagsvis 20000 nordmenn deltok i det illegale arbeidet, og mellom 3000 og 4000 av disse ble arrestert.  I alt måtte over 200 mennesker bøte med livet som et direkte resultat av å drive med publisering av illegale nyheter.

Primærkilder


KLIPP fra illegale aviser.
Nazistenes kamp mot den illegale pressen.
INTERVJU med motstandsfolk engasjert i den illegale pressen.
Om formidlingsprosjektet Illegale aviser

Sekundærkilder


Bente Skilbrei: 2009. Friheten – innholdsanalyse av en illegal avis
Arne Birkevold: Den illegale presse i Ålesund under krigen
Else og Geoff Ward: 2005. Historien om Arild Walder - en motstandsmann i Oslo som var involvert i den illegale pressen.
Kristian Jensen: Den illegale pressevirksomheten i Trondheim
Kristian Jensen: Den illegale pressevirksomheten i Drammen
Kristian Jensen: Historien om to Oslo-aviser: "Avantgarden" og "Gjengangeren"
Kristian Jensen: En avismann på bygda: Torolv Solheim og Gjallarhorn
Omfattende artikkel on illegale aviser kontrollert av NKP (Hentet fra NKPs nettsider).
Artikkel fra Universitetet i Bergen om den historiske utviklingen til en illegal avis i Bergen. Artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende den 25. januar 1969.
Ingjerd Veiden Brakstad: 2006 Masteroppgave fra UiO, som tar for seg jødeforfølgelsene i Norge og hvordan dette ble omtalt av avisene – inkludert den illegale presse
Litteraturliste over relevante bøker.

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag