Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

Hverdagsliv

For vanlige nordmenn var det under krigen først og fremst de daglige gjøremål som stod i fokus. Hvordan kunne en familie med flere barn skaffe seg nok mat? Hvordan var de økonomiske forholdene for nordmenn generelt? Hva kunne man finne på for å bli underholdt? Krigen skulle vise seg å stimulere til økt kreativitet og oppfinnsomhet ettersom man ofte måtte finne alternative måter å gjøre ting på. Særlig hardt for sivilbefolkningen var den såkalte rasjoneringen som medførte knapphet på blant annet matprodukter og drivstoff.

Primærkilder

Midtstuen Sanatorium. Bilder fra under og etter krigen
 
 
 
 
 
 

Sekundærkilder

 
 
 
 
 
 
 

Underkategorier

Bombing
Rasjonering

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag